Stamrecht kan niet meer.. zijn er alternatieven?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
04-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Stamrecht B.V.

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Als u na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangt, dan moet u daarover dus direct afrekenen met de Belastingdienst. Bij een hogere ontslagvergoeding zal dit betekenen dat u per direct 52% belasting moet betalen. De huidige mogelijkheden (stamrecht B.V., banksparen) behoren hiermee tot het verleden.

Bestaande stamrecht B.V.

Per 1 januari 2014 komt er ook een leuke regeling. Het vermogen van een stamrecht B.V. (die onder de stamrechtvrijstelling hierin zijn ondergebracht) mag in één keer worden uitgekeerd. De regeling dat de uitkering periodiek moet plaatsvinden komt dan dus (tijdelijk) te vervallen. Vorenstaande geldt voor vermogen in een stamrecht B.V., maar ook voor dat op een bankrekening of bij een verzekeraar, mits voor 15 november 2013 ingebracht of gestort. Over 20% van de uitkering hoeft u geen belasting te betalen, over 80% dus wel. Het vermogen staat hiermee op uw bankrekening en is hierdoor belast in box 3. Wellicht kunt u overwegen om uw hypotheek (eigen woning ) af te lossen, dit is echter maatwerk.

Overgangsrecht

Er geldt overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken die nog niet zijn ingebracht of afgestort. Onder voorwaarden mogen deze aanspraken alsnog fiscaal vriendelijk ingebracht of afgestort worden. Laat u hierover informeren als dit mogelijk op u van toepassing is. Dergelijke aanspraken kunnen daarna niet met gebruikmaking van de hierboven vermelde 80% regeling in een keer opgenomen worden.

Noot

Of de regeling voor een stamrechtuitkering ineens interessant is, zal afhangen van de feiten. Bij een uitkering is het ook goed om te kijken of er via middeling nog geld kan worden teruggevraagd. Bij grotere stamrechtuitkeringen is het ook te overwegen om te kijken of een emigratie zinvol is.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte