Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

De nieuwe successiewet kent een ruimere bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze faciliteit is ook van toepassing bij schenking van een onderneming of B.V. De vrijstelling bedroeg 75% en bedraagt sinds 2010 100% (bij ondernemingsvermogen tot € 1.000.000). Voor het meerdere is de vrijstelling 83%.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kunt u zonder verdere kosten een maill sturen aan de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed. Hij is maandelijks betrokken bij een bedrijfsopvolging, veelal binnen de familie.

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsfaciliteit

  1. De schenker moet de onderneming al 5 jaar in handen hebben (bij overlijden 1 jaar).
  2. De verkrijger moet de onderneming 5 jaar voortzetten.
  3. Er moet sprake zijn van een echt bedrijf, een materiële onderneming. Als het om een B.V. gaat, mag deze onderneming ook in een dochteronderneming zijn ondergebracht. De vrijstelling geldt dus niet voor een B.V. met enkel beleggingen.
  4. Soms vallen preferente aandelen ook onder de faciliteit, deskundig advies is dan noodzaak.
  5. U moet een verzoek doen voor deze faciliteit.
  6. De faciliteit geldt ook voor bedrijfspanden, zelfs voor zogenaamde TBS-panden die privé-eigendom zijn.

Beleggingsvermogen in de B.V.

In de wetgeving tot 2010 kon de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook een voordeel bieden bij beleggingsvermogen dat belastingvrij kon worden overgedragen. Als er beleggingen in de B.V. zitten die ook worden overgedragen, dan mogen deze niet meer bedragen dan 5% van de waarde van de aandelen. Ook voor preferente aandelen wordt de regeling beperkt.

Vrijstelling onroerende zaken

Sinds 2010 is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook van toepassing op onroerende zaken. Dit geldt ook voor onroerende zaken in privé die aan de B.V. ter beschikking worden gesteld. Het pand moet dan wel dienstbaar zijn aan de onderneming die in de B.V. wordt uitgeoefend.

Belastingtip 1

Als u de werkmaatschappij verkoopt, komt er geld in uw holding. Als u komt te overlijden, moet u hierover ongeveer 40% belasting betalen (zijnde 25% box 2 heffing en 10 - 20% erfbelasting). Dit bedrag wordt nog verhoogd met mogelijke vennootschapsbelasting over een pensioenvoorziening in eigen beheer. De meest praktische oplossing om dit te voorkomen, is een emigratie naar een land waar geen erfbelasting wordt geheven, hierbij kunt u denken aan Portugal of Spanje. Via een slimme structuur (bijvoorbeeld de holding verhuizen naar Luxemburg) kunt u ook de box 2 heffing voorkomen.

Belastingtip 2

Soms is het fiscaal gunstiger om geen gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfacilteit. Als u bij uw overlijden een actieve onderneming overdraagt, wordt er geen belasting geheven tot ongeveer € 1 miljoen (waarde). Als de onderneming voordien aan de kinderen is verkocht of overgedragen voor bijvoorbeeld € 1 miljoen, moeten de nabestaanden ongeveer € 380.000 belasting betalen (exclusief vennootschapsbelasting over het pensioen in eigen beheer).


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte