Flex B.V. en bedrijfsopvolging

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Flex B.V. en bedrijfsopvolging

Per 1 oktober 2012 is het mogelijk om de Flex B.V. op te richten. Vanaf dat moment is het mogelijk om aandelen in een B.V. te houden die geen stemrecht hebben. Vroeger kenden we dit ook, edoch toen was de vormgeving anders. Aandelen werden gecertificeerd en het bestuur lag bij een Stichting Administratiekantoor, hierdoor waren zeggenschap en eigendom gescheiden. Ook voor de toekomst blijft certificering bijzonder nuttig.

Bedrijfsopvolging, werknemersparticipatie en Flex B.V.

Aan een aandeel in een B.V. zitten altijd winstrechten en stemrechten. Onder de wetgeving van de Flex B.V. wordt dit anders. Er kunnen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven door de Flex B.V. Er kunnen aandelen worden uitgegeven die enkel recht geven op winsten (en geen stemrecht) of enkel stemrecht (en geen winsten).

Bij een bedrijfsopvolging of werknemersparticipatie is het gebruik van aandelen zonder stemrecht erg interessant. De eigenaar of houder van deze aandelen krijgt wel een deel van de winst, maar heeft geen stemrecht binnen de onderneming. Dit kan nu ook, maar dan is er een stichting administratiekantoor nodig (uitgeven certificaten). Via deze optie berust het stemrecht bij de stichting en de winstrechten bij de certificaathouder.

Stichting met certificaten of stemrechtloze aandelen

1. Aanwezig bij vergadering van aandeelhouders

De vraag die ik me heb gesteld is wat nu beter werkt: de stemrechtloze aandelen of een stichting welke de aandelen certificeert. Een houder van stemrechtloze aandelen moet worden uitgenodigd voor een aandeelhoudersvergadering. De stemrechtloze aandeelhouder heeft geen stemrecht, maar mag wel "meepraten" tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij certificaten van aandeelhouders kan men in de statuten opnemen dat deze certificaathouder niet bij de vergadering van aandeelhouders aanwezig mag zijn. 

2. Bedrijfsopvolging, stemrechtloze aandelen of certificaten

Wij adviseren regelmatig bij een reguliere bedrijfsopvolging tussen vader en zoon of dochter. Vader heeft een onderneming die een prima winst maakt en hij wil de toekomstige winsten aan zijn zoon of dochter laten toekomen. De kinderen wil hij voorlopig nog geen stemrecht binnen de onderneming geven. Vader wil zelf eigenlijk ook genieten van zijn pensioen en wil het stemrecht overlaten aan derden (zeg een commissaris en de accountant of fiscaal jurist). Deze derden mogen geen vermogensrechten binnen de onderneming hebben of krijgen. De certificering van aandelen werkt hier prima, via de administratievoorwaarden binnen de stichting kan er van alles worden geregeld. De bestuurder van de stichting kan op voorhand al regelen dat een bestuurder wordt vervangen bij niet goed functioneren, overlijden, etc. Bij stemrechtloze aandelen is dit een stuk lastiger te regelen.

U kunt via deze internetsite de Flex B.V. via het internet oprichten.


Meer weten van flex b.v. en bedrijfsopvolging

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte