Innovatie en belastingen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Innovatie en belastingen

De overheid wil innovatie via fiscale voordelen stimuleren. De belangrijkste maatregelen zijn:

  1. Energie-investeringsaftrek (een aftrekpost voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie).
  2. VAMIL (vervroegde afschrijving op investering in milieu) en milieu-investeringsaftrek (een aftrekpost voor investeringen in milieu).
  3. WBSO (aftrek op loonkosten die worden besteed aan innovatie).
  4. Innovatiebox (minder winstbelasting op innovatiewinst).

Voor alle maatregelen gelden specifieke regelingen. De onder 1, 2 en 3 genoemde maatregelen stellen als eis dat u de investering meldt bij de Belastingdienst. De investering moet op een lijst staan, deze wordt door de Belastingdienst verstrekt. De onder 4 genoemde regeling vereist een beschikking van de belasting, u moet dit dus overleggen.

Duurzaam en innovatief ondernemen in 2011 

De energie-investeringsaftrek (EIA)

Als u investeert in energiezuinige technieken of systemen, krijgt u een extra aftrekpost voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U mag 41,5% van de investeringskosten extra van uw winst aftrekken. Als u een B.V. heeft, krijgt u 10% van de investering van de Belastingdienst terug (41,5% van 25%). De lijst kunt u hier downloaden. 

De VAMIL en milieu-investeringsaftrek (MIA)

Als uw bedrijf door investeringen de schade aan het milieu beperkt, krijgt u een extra aftrekpost en mag u de investering zeer snel afschrijven. De investeringen staan op de milieulijst. De lijst kunt u hier downloaden. De bekenste investering op deze lijst is de elektrische auto en mestverwerkingsinstallaties. De MIA bedraagt in 2011 maximaal 36%. Via de VAMIL-regeling kunt u maximaal 75% van de investering ineens afschrijven, in 2010 was dit nog 100%.

De WBSO

Via de WBSO kunt u de loonkosten op innovatiewerkzaamheden beperken. De regeling geldt voor loonkosten, maar ook voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek bij ondernemers (minimaal 10 uur per week aan besteden). U moet dit aanvragen bij het agentschap, het uitvoeringsorgaan voor innovatiezaken. De aftrek voor ondernemers bedraagt maximaal € 12.104 (cijfers 2011). Voor starters komt hier nog € 6.054 bij.

De innovatiebox

Als u een B.V. heeft en aan innovatie doet, kunt u wellicht aanspraak maken op de innovatiebox. Dit is een complexe regeling die eenvoudiger lijkt dan dat die is. De winstbelasting over innovatie wordt via deze box verlaagd van 20% - 25% tot 5%. Voor het project moet u een WBSO-regeling hebben of er moet een octrooi aanwezig zijn. De innovatiebox wordt uitgevoerd door een speciale afdeling bij de Belastingdienst.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Yvo H. Burkink, werkzaam bij Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. in Enschede.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte