Golf aftrekbaar voor belastingen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Golf aftrekbaar voor belastingen

Kosten van een golflidmaatschap zijn wellicht toch aftrekbaar. Oudere uitspraken van rechters trokken een lijn naar "niet aftrekbaar en niet belastingvrij te vergoeden". De Rechtbank Arnhem (d.d. 23 februari 2010 nummer 09/1433) heeft echter uitgesproken dat deze kosten soms wel aftrekbaar zijn. In een artikel in het Financieele Dagblad d.d. 11 augustus 2010 kunt u bekijken hoe ondergetekende en andere fiscalisten hier tegenaan kijken.

Toelichting belastingadviseur

De Belastingdienst zal volgens mij bij een loonbelastingcontrole blijven corrigeren. In bezwaar en beroep gaan is dan dus de enige optie. De kosten voor golf (maar ook voor de serviceclub, zoals de Lions en Rotary) worden nog steeds niet toegestaan. Diverse rechters hebben zich er nu over gebogen, dit met verschillende standpunten. Een wijze fiscalist sprak ooit: “Hof-uitspraken lees je niet, het gaat om de Wet en de Hoge Raad.” Kosten van golfverenigingen zijn in bepaalde situaties aftrekbaar, edoch in de situatie bij de Hofprocedure was dit niet zo en bij de Rechtbank Arnhem nu wel. De Belastingdienst volgt de lijn van “niet aftrekbaar”, dit is zeker niet altijd juist.

Werkkostenregeling en kosten golf

Sinds 2011 kunt u ervoor kiezen om dergelijke abonnementen aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Als het totaal binnen de onderneming onder de 1,2% (cijfers 2015) van de fiscale loonsom blijft, is de vergoeding onbelast.

Onderzoek Belastingdienst

De Belastingdienst doet al een tijdje een onderzoek naar de kosten van de golfvereniging. De Belastingdienst vraagt hiertoe een ledenlijst op bij de golfclub en mag dan (eventueel) 5 jaar loonheffing met rente en boetes terugvorderen. Ook een correctie voor de omzetbelasting lijkt een optie.

De Belastingdienst stelt de volgende vragen:

 1. Worden de kosten van uw lidmaatschap ten laste van de onderneming gebracht?
 2. Worden de kosten van uw echtgenote of kinderen ook ten laste van de onderneming gebracht?
 3. Worden ook nog andere kosten (andere dan lidmaatschap) door de onderneming vergoed (bijvoorbeeld kleding)?
 4. Om welke personen gaat het?
 5. Welke relatie hebben de onder ad 4 bedoelde personen met uw bedrijf?

Rechtspraak

Procedure Gerechtshof Amsterdam 2004

Henk werkt bij een bank in Amsterdam. Henk krijgt van zijn werkgever een abonnement voor de golfclub. Henk gaat regelmatig met klanten en zijn vrouw golfen. Het golfen gebeurt op vrijwillige basis. De inspecteur legt een naheffingsaanslag op voor de kosten van de speelrechten. De rechter stelt dat lidmaatschap van een sportvereniging in principe tot de privésfeer behoort. Dat het ook relatiemanagement betreft, doet hieraan niet af. De kosten zijn niet gemaakt ten behoeve van een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (artikel 15 wet op de Loonbelasting 1964) en vormen dus loon. Bron Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2004 (nummer 02/06357).

Procedure Rechtbank Amsterdam 2009

De heer X is DGA. Het lidmaatschap van de golfvereniging wordt door hem privé betaald en door zijn B.V. vergoed. De rechter is van mening dat de vergoeding gezien moet worden als loon en dat er loonheffing moet worden ingehouden. De Rechtbank (3 november 2009, AWB 08/1573) stelt dat het beoefenen van de golfsport in het algemeen tot de privésfeer behoort. Bij de beoordeling keek de rechter mede naar het inkomen, vermogen en de gezinsomstandigheden van de heer X.

Procedure Rechtbank Arnhem 2010

Piet trekt als ondernemer de kosten van de golfclub af van zijn winst. De inspecteur was van mening dat de kosten niet aftrekbaar zouden zijn. De Rechtbank Arnhem besliste echter anders. De kosten voor de golfclub zijn zakelijke kosten en zijn aftrekbaar.

Mogelijkheden

 1. Maak bezwaar bij een correctie.
 2. Overleg met de inspecteur of de kosten voor het verleden wel aftrekbaar zijn en dat deze in de toekomst niet meer worden afgetrokken (immers van 2011 komt dit waarschijnlijk toch te vervallen).
 3. Maak een agenda van wie wanneer de golfclub heeft bezocht, werknemers, klanten, etc. Kosten verbonden aan klanten vormen nimmer loon.
 4. Verplicht werknemers om deel te nemen aan de golfsport.
 5. Reken eventueel een beperkt deel van het lidmaatschap tot het loon (Hoge Raad 30 november 1977, nummer 1978/7). De Belastingdienst moet dan aantonen dat een groter deel loon zou kunnen zijn, dit is lastiger.
 6. Overleg met uw golfclub of uw lidmaatschap deels kan worden omgezet in sponsoring en dat u middels dagkaarten kunt golfen.

Andere interessante artikelen voor ondernemers

Lees ook: Sponsoring en fiscus
Lees ook: Meewerkaftrek 2015 (meewerkbeloning partner)
Lees ook: Kosten sportschool/fitness aftrekbaar


Kosten golf aftrekbaar

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte