DGA pensioen of dividend?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

DGA pensioen of dividend?

Welke route is nu het meest interessant voor opbouw van pensioen? Winstreserves in de B.V. opbouwen en laten uitkeren in privé of een pensioentoezegging?

Het fiscale voordeel van pensioen

De pensioenpremies van het eigen beheerpensioen zijn aftrekbaar van de winst. Hierdoor ontstaat een voordeel in de B.V. Hier staat tegenover dat de uitkeringen na pensionering zijn belast tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Dit tarief kan oplopen tot 52%.

Dividenduitkeringen

Indien over de winst van een B.V. eerst vennootschapsbelasting (Vpb) wordt betaald en daarna dividendbelasting bij uitkering naar privé, bedraagt de totale belastingdruk 40 tot 44% (afgerond).

Een optimaal pensioen

Het is niet zinvol om een dermate hoog pensioen op te bouwen, dat de uitkering belast zal zijn tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting. De dividendroute kent dan immers een 8 tot 12% lagere heffing. Een inkomen boven de € 33.436 wordt belast tegen 41,95%. Het is dus niet zinvol om de belasting over de pensioenuitkering hier boven te laten komen.

Het beperken van een pensioentoezegging is dan ook raadzaam. In de praktijk blijkt dat vele pensioenuitkeringen ver boven deze grens uitkomen. Zonde van het geld. Het stoppen met pensioenopbouw en verder gaan door vermogen in de B.V. op te bouwen, is voor de meesten een goede optie.

Bovendien is het uitkeren van dividenden een veel flexibeler oplossing. Een pensioenuitkering dient verplicht levenslang te worden uitgekeerd, terwijl u als DGA vrij uw dividenduitkeringen kunt aanwenden om uw pensioen aan te vullen.

De pensioenoplossing

Bij het opzetten van een "pensioenstrategie” dient u rekening te houden met bovenstaande overwegingen. Het matigen van een toezegging is een oplossing. Het is ook mogelijk om een fiscaal maximaal pensioen te starten (voor de hoogste fiscale aftrek) en deze te stoppen zodra de uitkeringen de fiscale grens dreigen te overschrijden.

Uiteraard dienen de risico’s goed in kaart te worden gebracht en is een eigen beheer in combinatie met levensloop, opbouw van privévermogen en een bancaire lijfrente een oplossing waarbij een goede spreiding zit in de pensioencomponenten. Vraag uw fiscalist of (pensioen)adviseur naar de juiste combinatie!


Meer weten van dga pensioen of dividend

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte