Risico bij DGA pensioen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Risico bij DGA pensioen

Indien het pensioen eigen beheer wordt opgebouwd, is het belangrijk om de risico’s hiervan in kaart te krijgen. De belangrijkste risico’s zijn:

  1. Faillissement of aansprakelijkheidsrisico: Door een faillissement, een aansprakelijkheidstelling of een verstrekte lening kan het pensioenvermogen volledig verdwijnen. Indien vermogen wordt opgebouwd voor pensioen, dient hier voldoende aandacht aan te worden besteed.
  2. Langlevenrisico: Een DGA pensioen wordt fiscaal berekend op basis van 4% rekenrente en een gemiddelde levensverwachting. Indien de rente lager is en u leeft langer dan gemiddeld, zal – op basis van de fiscale waarde – de duur van de uitkeringen beperkt zijn.
  3. Indexatierisico’s: De meeste regelingen kennen een indexatiebepaling; de uitkeringen worden te zijner tijd verhoogd voor inflatie. In de bepaling van de fiscale waarde mag hier geen rekening mee worden gehouden. Het langlevenrisico wordt hierdoor nog groter, de uitkeringsduur op basis van de fiscale waarde wordt kleiner.
  4. Vermogensrisico: Op pensioendatum is er onvoldoende vermogen doordat de verkoopopbrengst van de onderneming  laag is. De duur van de uitkeringen zal beperkt zijn.
  5. Fiscale risico’s: Indien er onvoldoende vermogen is om de pensioentoezegging na te komen, wordt in principe “afgezien van pensioen”. Dit is verboden en kan voor een heffing tot 72% zorgen. Vooral indien voor einddatum veel dividenden zijn uitgekeerd, stelt de fiscus zich op dit standpunt.
  6. Overlijdensrisico: In een pensioenregeling wordt meestal een partner-, wezen en nabestaandenoverbruggingspensioen toegekend. Indien het vermogen ontbreekt, zal de uitkering laag zijn. Extern verzekeren van deze risico’s is de beste oplossing.
  7. Premievrijstellingsrisico: In veel regelingen is een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid toegezegd, de pensioenopbouw gaat dan onverminderd door. Indien er geen inkomsten zijn, wordt dit een lastige verplichting voor de B.V.
  8. Arbeidsongeschiktheidsrisico: Indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegezegd en er zijn geen inkomsten, zal er ook geen uitkering plaats kunnen vinden.

Eigen pensioen dus niet interessant? Zeker wel, zolang u het pensioen goed inricht en duidelijk de voor- en nadelen afweegt. Vraag uw fiscalist of (pensioen) adviseur om dit voor u in kaart te brengen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte