DGA advisering is vaak erg voordelig. Vrijblijvend gesprek?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Verzekeringsplicht DGA

Een DGA (en soms ook diens partner) is doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit komt doordat een gezagsverhouding ontbreekt en de DGA niet tegen zijn wil in kan worden ontslagen. In mijn praktijk zie ik steeds vaker dat een DGA liever wel verzekerd zou willen zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit is veelal goedkoper dan particuliere verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Deze laatste is vaak zelfs niet te verzekeren.

Voorwaarden geen verzekeringsplicht

De verzekeringsplicht ontbreekt omdat een gezagsverhouding ontbreekt. Een DGA met een minderheidsbelang kan soms wel tegen zijn wil in worden ontslagen. Dan is er doorgaans wel een gezagsverhouding en is de DGA wel verzekerd. De statuten of de aandeelhoudersovereenkomst zullen hierover duidelijkheid geven.  Om het complex te maken, soms is ook een minderheidsaandeelhouder niet verplicht verzekerd. Dit is onder meer de uitkomst van de procedure bij de Rechtbank Gelderland  van 4 februari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Een fiscaal jurist of belastingadviseur kan u begeleiden bij de afstemming over verzekeringsplicht. In de praktijk worden diverse oplossingen geadviseerd:

  1. juiste bepaling statuten;
  2. certificering aandelen;
  3. stemovereenkomst (werkt niet altijd, Centrale Raad van Beroep 2004).

Besluit regering over verzekeringsplicht DGA (tot 2016)

In een besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken (19 december 1997, nr. SV/WV/97/5347) is bepaald dat de premieplicht voor de DGA niet van toepassing is indien:

  • de DGA, al dan niet samen met de echtgenoot, aandelen heeft die ten minste 50% van de stemmen in de ava vertegenwoordigen;
  • de DGA, al dan niet samen met de echtgenoot, zoveel aandelen heeft, dat op basis van de statuten de overige aandeelhouders in de ava niet een besluit tot schorsing / ontslag kunnen nemen zonder eigen medewerking;
  • alle bestuurders in de algemene vergadering van aandeelhouders een (nagenoeg) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen (bedoeld voor maatschap- c.q. VOF-achtige situaties), een klein verschil is niet fataal;
  • sprake is van een vennootschap waarin ten minste tweederde van de aandelen worden gehouden door bloed- en aanverwanten tot in de derde graad (familievennootschappen).

Regeling vanaf 2016

Voor de beoordeling van de verzekeringsplicht vanaf 2016 is vereist dat de DGA statutair bestuurder is en houder van aandelen. De partner van de DGA, die zelf geen aandelen houdt, zal op basis van deze uitgangspunten (weer) sociaal verzekerd zijn. Dit uitgangspunt maakt dat verzekeringsplicht meer stuurbaar is geworden.

Correctie premies en uitkeringen

Het blijft belangrijk de verzekeringsplicht goed te controleren. Het betalen van premie, betekent niet dat ook aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering. Bij het aanvragen van een uitkering wordt (opnieuw) beoordeeld of sprake is geweest van verzekeringsplicht. Geen uitkering betekent dan niet dat alle premies ook kunnen worden teruggevorderd. Het corrigeren (terugvorderen) kan tot maximaal vijf jaar terug.

Wordt ten onrechte geen verzekeringsplicht aangenomen, dan kan de belastingdienst de premies naheffen over de laatste vijf jaar. Meestal gaat die correctie gepaard met een boete.

Ook zo tevreden over uw accountant? Vraag eens offerte aan voor vrijblijvend gesprek


Meer weten van dga sociale verzekeringsplicht

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte