DGA salaris 2012

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

DGA salaris 2012 

Het DGA salaris voor 2012 bedraagt minimaal € 42.000. In 2009 en 2010 was er nog een speciale regeling voor de DGA waardoor het salaris lager kon worden vastgesteld. Het is voor een DGA aantrekkelijker om dividend uit te keren dan om salaris uit te betalen, mede hierom is het fictieve DGA salaris vastgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op het voordeel om dividend uit te keren.

Er gelden nog een paar aandachtspunten voor het DGA salaris 2012. Een overzicht:

 1. Een lager DGA salaris kan in overleg met de Belastingdienst worden vastgesteld, bijvoorbeeld als de B.V. het niet kan betalen.
 2. Als de DGA niet voor de B.V. werkt, hoeft er geen salaris te worden betaald.
 3. Het DGA salaris moet altijd hoger zijn dan de meest verdienende werknemer van de B.V.
 4. Een hoger salaris verruimt de mogelijkheden voor pensioenopbouw en de levensloopregeling.
 5. Pas op dat er geen rekening-courantvordering van de B.V. op de DGA ontstaat door een te laag salaris. Een curator zal bij een faillissement deze vordering gaan innen. Leg een rekening-courantvordering altijd schriftelijk vast.
 6. Het salaris kan lager zijn doordat er ook een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld (en bijtelling van toepassing is).
 7. Een incidenteel kalenderjaar met verlies is geen rechtvaardiging voor een lager DGA salaris.
 8. De Belastingdienst kan achteraf stellen dat het salaris van de DGA hoger moet zijn, overleg dit eens met een fiscaal jurist.
 9. De DGA mag niet minder verdienen dan 70% van het bedrag dat gebruikelijk is voor een vergelijkbaar dienstverband.
 10. Het fictieve salaris is van toepassing per B.V.
 11. Als het gebruikelijke salaris minder bedraagt dan € 5.000 (bijvoorbeeld bij een onroerend goed of beleggings-B.V.), mag van salaris worden afgezien (nieuwe wet sinds 2010).

Meer weten van dga salaris 2012

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte