DGA salaris 2010

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
08-09-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

DGA salaris 2010

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet minimaal € 40.000 verdienen volgens de Belastingdienst. Dit is zo bepaald omdat de DGA zelf zijn salaris kan bepalen en hierdoor willekeurig een fiscaal optimum kan zoeken. Hij kan bijvoorbeeld via een lening van zijn B.V. gaan lenen of enkel een dividend door de B.V. laten uitkeren. Hiermee kan hij ook de toeslagen sturen.

Pas op: de regeling is per 31 december 2010 vervallen, wellicht dat u op grond van de hardheidsclausule een beroep op deze regeling kunt doen.

Wat is er mogelijk met een DGA-loon?

  1. U kunt het salaris lager vaststellen als de B.V. slecht draait. Het gebruikelijk loon voor 2010 mag u als volgt berekenen: gebruikelijk loon 2008 * omzet eerste halfjaar 2010 / omzet eerste halfjaar 2008.
  2. In het salaris van de DGA mag u ook de bijtelling van de auto meenemen.
  3. Als een DGA voor meerdere B.V.'s werkt, mag hij het DGA-loon voor één B.V. rekenen.
  4. Als een DGA management fee vanuit zijn holding aan de werkmaatschappij in rekening brengt, moet hij minimaal 70% van deze fee aan salaris rekenen. Soms kan dit lager zijn.

Wat is nieuw in 2010?

  1. De partner van de DGA valt ook onder de gebruikelijk loonregeling.
  2. De gebruikelijk loonregeling is niet van toepassing als dit loon lager is dan € 5.000 per jaar.

Voorwaarden lager DGA-loon in 2010

Aan een verlaging van het DGA-loon is een aantal voorwaarden verbonden, deze zijn:

  1. Als meer loon wordt genoten of betaald, dan geldt het hogere bedrag.
  2. Uit de omzetcijfers mag u bijzondere zaken halen (zoals verkoop pand, fusie, overname, etc.).
  3. De rekening-courantschuld aan de DGA mag niet oplopen.
  4. Dividenduitkeringen mogen niet hoger worden.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte