Zorg, gezondheid en omzetbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
05-05-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Zorg, gezondheid en omzetbelasting

De medische zorg en de omzetbelasting is bij mij in de praktijk een regelmatig terugkerend onderwerp. Er worden allerlei structureren (meerdere rechtspersonen, lease, etc.) bedacht om te kijken hoe eventueel nog omzetbelasting kan worden verrekend. De rechtspraak heeft aan vele opzetjes een einde gemaakt. Mits goed opgezet en uitgevoerd zijn BTW-structuren binnen de gezondheidszorg nog wel haalbaar. Doe dit wel in overleg met een deskundige fiscaal jurist of belastingadviseur.

Menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk

De levering, invoer en koop van menselijke organen, bloed of moedermelk is vrijgesteld van omzetbelasting. Dit geldt ook voor transplantaties en weefsel van mensen.

(Para)medici, psychologen, pedagogen en chiropractoren; tandtechnische prestaties

De vrijstelling voor de omzetbelasting geldt als er sprake is van de prestatie door een deskundige van de mens. Daarnaast worden er opleidingseisen gesteld, de persoon moet de BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) hebben afgerond. Dit geldt dan ook voor aanvullende opleidingen na de BIG-opleiding, die wellicht niet BIG-gereguleerd zijn.

Voorbeeld: een huisarts die als osteopaat aan het werk gaat, valt onder de vrijstelling.

Tandartsen

De werkzaamheden en diensten van tandartsen en tandtechnici zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting. De levering van tandprothesen is ook vrijgesteld, mits deze door een tandarts worden verricht. Bij de invoer van bijvoorbeeld tandtechnische problemen kan er een BTW-probleem ontstaan. Soms is het verstandig om binnen een tandtechnische maatschap een belast en een onbelast onderdeel (rechtspersoon) op te richten. Zo kan wellicht deels omzetbelasting worden verrekend.

(Para)medici en psychologen, pedagogen en chiropractoren

Sinds 2008 is de wet aangepast. Het moet gaan om de gezondheidskundige verzorging van de mens. Als (para)medici en psychologen, pedagogen en chiropractoren prestaties verrichten die hier niet onder vallen, zijn ze BTW-plichtig voor deze prestaties. Dit levert een administratieve rompslomp op omdat per prestatie moet worden bijgehouden onder welke categorie de prestatie zou vallen. Dit is ook niet altijd duidelijk. Als uw belaste omzet ongeveer € 7.000 per jaar is, kunt u in overleg met de inspecteur ontheffing krijgen.  


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte