Ondernemer voor de omzetbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Ondernemer voor de omzetbelasting

Ondernemer voor de inkomstenbelasting is iets anders dan ondernemer voor de omzetbelasting. Een ieder die een bedrijf heeft of een zelfstandig beroep uitoefent (zoals een ZZP'er), is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Dit betekent dat een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap zelfstandig belastingplichtig is voor de omzetbelasting.

Degene die vermogensbestanddelen verhuurt is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Het hoeft niet zo te zijn dat deze persoon ook voor de inkomstenbelasting belastingplichtig is.

Vorenstaande geldt echter niet voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor deze belastingen wordt door de vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap heen gekeken, de achterliggende (rechts)persoon is belastingplichtig.

Gevolgen ondernemer voor de omzetbelasting

Als u ondernemer voor de omzetbelasting bent, moet u aan uw afnemers omzetbelasting in rekening brengen, tenzij u vrijgestelde prestaties verricht. De ondernemer voor de omzetbelasting kan de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting verrekenen of terugvragen bij de Belastingdienst. 

Aan de factuur die de ondernemer zou versturen worden vereisten gesteld. Voor ondernemers die een relatief lage omzet hebben, kan de kleine ondernemersregeling ervoor zorgen dat u uiteindelijk geen omzetbelasting  hoeft te betalen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte