Certificeren van aandelen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Certificeren van aandelen

Het stemrecht van aandelen afhalen, dat is feitelijk het certificeren van aandelen. Het stemrecht op de aandelen komt dan bij een stichting te liggen. Er kunnen meerdere redenen zijn om een stichting op te richten of een activa in een stichting onder te brengen. De belangrijkste zijn:

  1. pottenkijkers binnen het bedrijf minder informatie geven;
  2. aansprakelijkheid (meestal Belastingdienst) beperken;
  3. bedrijfsopvolging beter regelen.

Binnen mijn bedrijf heb ik ook een stichting verwerkt om genoemde redenen.

Waarom certificeren?

Certificering van aandelen of vermogen is de juridische wijze waarbij aandelen of vermogen wordt ondergebracht in een stichting. Het wil zeggen dat iemand aandelen of panden overdraagt aan een stichting. Binnen de stichting wordt een bestuur benoemd, dit bestuur heeft dan de zeggenschap over de aandelen en / of panden. Het bestuur kan iemand anders zijn dan de directeur van de B.V. waarvan de aandelen gecertificeerd zijn. Na overlijden van het bestuur van de stichting gaat het bestuur naar de erfgenamen en / of personen die door de overleden bestuurder zijn benoemd (tijdens leven).

Bedrijfsopvolging en stichting

Een ondernemer kan door de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling op een fiscaal vriendelijke wijze (vrijwel belastingvrij) zijn bedrijf overdragen aan zijn kinderen. Door het oprichten van een stichting kan de ondernemer het stemrecht binnen het bedrijf behouden. De winsten gaan hiermee naar de volgende generatie (de kinderen), maar het stemrecht blijft bij de oorspronkelijke ondernemer.

Privacy en stichting

Via onder meer de Kamer van Koophandel kunt u veel informatie vinden over een bedrijf. Dit is mooi, maar kan ook op bezwaren stuiten. Certificering van aandelen kan dan een oplossing bieden. Derden kunnen na oprichting van een stichting niet meer zien wie het economische belang bij de aandelen heeft. Via de openbare registers is namelijk alleen de 100% aandeelhouder te zien. Als één aandeel wordt gecertificeerd, is dus niet meer te zien wie het economische belang bij een B.V. of N.V. heeft.

De oprichting van een stichting en de kosten

De oprichting van een stichting moet via een notaris plaatsvinden en kost ongeveer € 500. Het is wel van belang dat u een fiscaal jurist belt voor overleg, het kan zijn dat er overdrachtsbelasting of vennootschapsbelasting moet worden betaald. Laat u hierover dus goed voorlichten.

Door de certificering van aandelen wordt een verdeling gemaakt tussen geld (het economische belang) en zeggenschap (het juridische belang). Het bekendste voorbeeld is certificering van aandelen in een B.V. of .N.V. De aandeelhouder draagt dan zijn aandelen - ten titel van beheer - over aan een stichting. De stichting reikt vervolgens certificaten uit aan de (voormalige) aandeelhouder(s). De afspraken (rechten en plichten) worden vastgelegd in een overeenkomst (certificeringsvoorwaarden). In deze overeenkomst wordt onder meer vastgelegd dat de voordelen (winst en verkoopwinst) uit de aandelen toekomen aan de certificaathouder (oorspronkelijke aandeelhouder). Na overdracht gaat de winst (het dividend) aan de oorspronkelijke aandeelhouder en heeft de stichting (als enige) het stemrecht.

Fiscale gevolgen van certificering

Certificering van aandelen heeft meestal geen fiscale gevolgen (box 2 heffing, overdrachtsbelasting of vennootschapsbelasting). Het is hierbij wel van belang dat u in contact gaat treden met de Belastingdienst. U sluit een overeenkomst met de Belastingdienst dat de herstructurering zonder belastingheffing kan plaatsvinden. Overleg tussen u, de notaris en een fiscaal jurist is dan wel verstandig. Als u het belang in onroerend goed zou certificeren, wordt er vaak wel overdrachtsbelasting geheven, soms kunt u dit voorkomen.

Als u een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting wilt vormen tussen de holding / beheer B.V. of N.V. en de werkmaatschappij, dan moet de holding / beheer B.V. tenminste 95% van de aandelen in de werkmaatschappij bezitten. Bij certificering is dit niet meer zo. Er is voldoende rechtspraak dat ook bij certificering van de aandelen via een stichting (STAK) de fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting in stand kan blijven. De voorwaarde is volgens de Hoge Raad (Hoge Raad 18 juni 2010) wel dat de holding / beheer B.V. de volledige zeggenschap behield in de werkmaatschappij (dochteronderneming). In een zaak bij het Gerechtshof Amsterdam die op 7 april 2011 voorkwam, had de stichting 20% van de juridische eigendom van de aandelen (20% was dus gecertificeerd). De overige aandelen waren in het bezit van de beheer / holding B.V. De statuten van de stichting (STAK) bepaalden dat de STAK het stemrecht moest uitoefenen volgens instructies van de beheer / holding B.V. Volgens het Gerechtshof was hiermee de zeggenschap in handen van de beheer / holding B.V. en was hierdoor een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting mogelijk. De inspecteur had geen gelijk.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte