Escrow en zekerheid bij kopen bedrijf

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Escrow en zekerheid bij kopen bedrijf

U koopt een bedrijf en het blijkt dat er nog claims, boetes of schadegevallen naar voren komen. Hoe kunt u er bij de koop van een bedrijf voor zorgen dat u deze schade op de verkoper kunt verhalen? In dit artikel een weergave van de mogelijkheden, dit artikel is geschreven in overleg met estateplanningsjuristen.nl.

Escrow of verzekering bij overname

Bij een overname van aandelen of een onderneming is de koper bereid om bepaalde (beperkte en voorzienbare) risico's te nemen. Voor de verstrekte garanties of vrijwaringen (bijvoorbeeld fiscale claims, inbreuk op rechten, etc.) zal de koper een zekerheid wensen. In de overnamepraktijk wordt dit meestal eenvoudig opgelost. In de praktijk zijn er 3 opties die veel worden gebruikt, dit zijn de:

  1. escrow overeenkomst bij een notaris;
  2. warranty en indemnity verzekering; 
  3. bankgarantie.

Escrow bij notaris

De koopsom wordt overgemaakt aan de notaris, bij de levering van de onderneming of de aandelen wordt een deel van de koopsom aan de verkoper voldaan en een deel blijft achter op de derdenrekening van de notaris. Er wordt een zogenaamde escrow-overeenkomst opgesteld. In de escrow-overeenkomst wordt bepaald welk deel van de overnamesom als garantie gaat dienen voor de koper. Het escrow-bedrag kan ook bij een ander worden ondergebracht. Degene die de escrow beheert, wordt de escrow-agent genoemd. De escrow-agent (meestal notaris) kan een geldbedrag van de geblokkeerde rekening alleen uitbetalen aan de koper, als de overeenkomst tussen koper en verkoper helder is over het uitbetalingsmoment en de uitbetalingsmethode. De escrow-overeenkomst moet helder aangegeven wanneer er mag worden uitbetaald en op welk moment dit dan mag plaatsvinden. Een door een deskundige opgestelde escrow-overeenkomst is dus essentieel om gezeur over de uitbetaling aan de koper te voorkomen.

Warranty en indemnity verzekering

Aansprakelijkheid zonder garanties of vrijwaringen hebben eigenlijk geen zin. Naast de genoemde escrow-overeenkomst kunnen de garanties of vrijwaringen ook worden afgedekt met een verzekering. In de praktijk wordt regelmatig een warranty en indemnity verzekering voorgesteld als alternatief voor de genoemde escrow-overeenkomst. Deze verzekering wordt vaak gebruikt als koper en verkoper het niet eens kunnen worden over de omvang en reikwijdte van de garanties. Voordeel van een warranty en indemnity verzekering is, dat de koopsom direct ter beschikking komt aan de verkoper en hij vrij is om te doen wat hij wil (dividend uitkeren, vennootschap liquideren, estate planning regelen of emigreren). De koper hoeft zich geen zorgen te maken over de verhaalbaarheid van schade bij een verstrekte garantie of vrijwaring. De discussie over garanties etc. tussen verkoper en koper wordt hiermee beperkt. Het is wel altijd de vraag of de voordelen opwegen tegen de kosten (en fee) van de escrow-overeenkomst of een bankgarantie. De kosten van een dergelijke verzekering bedragen meestal tenminste € 40.000, anders is het voor een verzekeraar niet interessant. De dekking is maximaal € 200 miljoen, dit wordt dan gedekt door meerdere verzekeraars. Een hogere dekking is meestal lastig of onmogelijk.

Bankgarantie bij overname

Een bankgarantie wordt verstrekt door een bank, de inhoud en strekking van de bankgarantie is een aandachtspunt.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte