Vakantiewoning en belastingen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
16-01-2013
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Vakantiewoning en belastingen

Waardering vakantiewoning

Hoe waardeer ik een tweede woning?

Heeft u een vakantiewoning of tweede woning in Nederland? Tot en met 2009 moest u deze woning waarderen op de waarde in het economische verkeer. Vanaf 2010 moet u voor de waardering in box 3 uitgaan van de - veelal lagere - WOZ-waarde. Dit mag alleen als u de woning in 2010 ook in belangrijke mate zelf gebruikt, dit wil zeggen gedurende tenminste 30% van het jaar.

Lagere waarde bij verbod permanente bewoning

De rechter heeft in 2010 bepaald dat de WOZ-waarde lager moet zijn als u niet permanent in de woning mag wonen. Dit is volgens de rechter een waardedrukkend effect. Maak dus bezwaar tegen de WOZ-beschikking, deze zult u in januari of februari ontvangen (bezwaar binnen 6 weken).

Tweede woning in buitenland

Deze moet u nog steeds waarderen tegen de waarde in het economische verkeer. Vergeet in dit geval niet een voorkoming inzake dubbele belasting aan te vragen, per saldo is deze woning namelijk belast in het buitenland en in Nederland vrijgesteld.

Omzetbelasting en verhuur vakantiewoning

Een privé verhuurder van een vakantiewoning kan ondernemer zijn voor de omzetbelasting. In de basis is verhuur vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering voor de verhuur binnen een hotel of vakantiebedrijf aan personen die daar kort verblijven (voor de liefhebber, artikel 11 lid 1 letter b Wet Omzetbelasting). U moet zich dan wel als ondernemer voor de omzetbelasting aanmelden bij de Belastingdienst. Lees ook dit artikel over onroerende zaken en de omzetbelasting.

Belastingtip omzetbelasting vakantiewoning

Voordeel is dat u 21% omzetbelasting op de aankoop terugkrijgt en dat u over de verhuur slechts 6% omzetbelasting hoeft af te dragen. Ook de omzetbelasting op de exploitatie en het onderhoud kan worden teruggevraagd. Gedurende 10 jaar geldt dan een herzieningsregeling, na afloop van deze periode kunt u de vakantiewoning zonder BTW verkopen.

Verhuur via een verhuurorganisatie voorkomt meestal problemen met het terugbetalen van omzetbelasting. U moet dit wel afstemmen met de verhuurorganisatie. U moet zelf ook BTW betalen als u de woning wilt gebruiken / huren.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte