Elektrische of hybride auto van de zaak

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Elektrische of hybride auto van de zaak

Tot voor kort zat er op een elektrische of hybride auto ontzettend veel fiscaal voordeel. Geen BPM, MRB en ook geen bijtelling. Tevens kreeg u allerlei fiscale aftrekposten welke u van de winst kon aftrekken. Met ingang van 2014 zijn deze regelingen grotendeels teruggeschroefd.

De volledig elektrische auto heeft de volgende bijtellingspercentages:

 • 2015: 4%
 • 2016: 4%
 • 2017: 4%
 • 2018: 4%
 • 2019: 4% (tot € 50.000 cataloguswaarde)

De semi-elektrische auto's (veelal hybride genoemd) kennen de volgende percentages:

 • 2015: 14%
 • 2016: 15%
 • 2017: 22%
 • 2018: 22%
 • 2019: 22%

Elektrische auto in 2015

De auto's worden fiscaal steeds minder gunstig behandeld. Over enkele jaren is de regeling nog gunstig (0%) voor elektrische auto's die maximaal € 50.000 kosten.

 • Bij een volledig elektrische auto wordt op het standaardbijtellingstarief van 4% van de cataloguswaarde gerekend.De CO2-uitstoot mag dan maximaal 50 gram/km zijn. Vanaf 2016 wordt het percentage voor dergelijke auto's 15%.
 • Voor de investering in een elektrische auto geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA). De investeringen in deze bedrijfsmiddelen komen tot een investeringsbedrag van € 50.000 in aanmerking voor 36% MIA. Opletten: de auto wel aanmelden binnen 3 maanden na aankoop bij het RVO.
 • De gewone investeringsaftrek, voluit kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geheten, is per 2014 vervallen voor personenauto's.
 • Versnelde afschrijving op basis van de VAMIL-regeling is per 2014 niet meer mogelijk voor nieuwe investeringen in personenauto's.
 • Oplaadpunten staan op de milieulijst, dus hiervoor geldt ook de MIA-regeling.
 • Geen BPM.
 • Geen MRB (vanaf 2016 niet meer, tenzij het een volledig elektrische auto is).

Situatie voor 2015

Elektrische en hybride auto's genieten nog steeds een aantal fiscale voordelen. Zo geldt er nog steeds een aanzienlijk lagere bijtelling dan voor brandstof aangedreven auto's, zij het minder laag dan voorheen. En u kunt ook een deel van het investeringsbedrag in mindering brengen op uw winst. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de versnelde afschrijvingsmogelijkheden (VAMIL) zijn echter komen te vervallen. Hieronder een totaaloverzicht per 2014.

Sinds 2015 bedraagt de bijtelling voor dergelijke auto's 7%. De regeling is echter een stuk minder gunstig omdat de extra afschrijvingen zijn komen te vervallen.

Fiscale regelingen elektrische of hybride auto van de zaak

De belangrijkste fiscale of financiële voordelen zijn:

Geen BPM bij aankoop

Dit geldt voor alle volledig elektrisch aangedreven auto's en voor hybride auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 88 gr/km (benzine), danwel maximaal 70 gr/km (diesel).

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

 1. Voor elektrische auto's (0 gr. CO2-uitstoot) bestaat er recht op 36% aftrek over maximaal € 50.000 aan investering.
 2. Voor hybride auto's (< 30 gr. CO2-uitstoot) bestaat er recht op 27% aftrek over maximaal € 35.000 aan investering.
 3. Voor hybride auto's (< 50 gr. CO2-uitstoot) bestaat er recht op 13,5% aftrek over maximaal € 12.500 aan investering.

Let op dat u binnen 3 maanden na aankoop (tekenen koopovereenkomst) contact opneemt met het Agentschap NL. U moet hier de VAMIL en MIA aanvragen. Uw garage zal u hier vast op wijzen.

Lage bijtelling

 1. Voor elektrische auto's (0 gr CO2-uitstoot) geldt een jaarlijkse bijtelling van 4% van de cataloguswaarde van de auto.
 2. Voor hybride auto's (< 50 gr CO2-uitstoot) geldt een jaarlijkse bijtelling van 7% van de cataloguswaarde.

Deze lage bijtelling is gegarandeerd tot 2016.

Geen wegenbelasting.

Elektrische en hybride auto's (< 50 gr. CO2-uitstoot) betalen geen wegenbelasting.  

Correctie privégebruik zakelijke auto in btw-aangifte

Rijdt u als ondernemer een zakelijke auto, maar gebruikt u die auto ook privé? In dat geval mag u niet alle btw die u betaalt zomaar als zakelijke kosten opvoeren. Er moet dan een verrekening uitgevoerd worden voor het privégebruik van de zakelijke auto. Om het btw-bedrag voor het privégebruik in te kunnen voeren, zult u dit bedrag eerst moeten berekenen.

Het verwerken van de btw-aangifte doet u het beste met een online boekhoudprogramma. Er zijn veel (gemakkelijke) online boekhoudprogramma’s beschikbaar. Maar om het u iets makkelijker te maken, hebben wij alvast een selectie gemaakt van een aantal geschikte pakketten:

 

Voorbeeld berekening elektrische auto van de zaak

U koopt een elektrische auto met een aankoopprijs van € 50.000. De fiscale gevolgen zijn dan (afgerond) als volgt:

Voordelen bij aankoop door ondernemer (geen B.V.)

 1. Teruggave omzetbelasting € 8.675,
 2. Milieu-investeringaftrek € 7.735.

Totaal voordeel bij aankoop resp. belastingteruggave bedraagt dan € 16.410. De netto aankoopprijs is dan € 33.590. Hierbij gaan wij er vanuit dat u 52% belasting over uw winst betaalt en tevens recht heeft op (volledige) aftrek van omzetbelasting.

Jaarlijkse voordelen:

 1. Besparing brandstofkosten € 1.875 per jaar (bij 25.000 kilometer, diesel).
 2. Geen wegenbelasting € 1.500.
 3. Lagere bijtelling € 5.500 per jaar (bij normale auto van € 50.000 tegen 25%).

Totaal jaarlijks voordeel bedraagt dan bijna € 9.000, in een periode van 5 jaar bedraagt dit dan een kleine € 45.000.

Vragen elektrische auto

Als u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande, stuur mij dan gerust een e-mail. Eventueel kunnen wij voor u een berekening maken van de elektrische auto in de B.V.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte