Kerstpakket en belastingen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Kerstpakket en belastingen

In de praktijk zien wij dat werkgevers de kerstperiode aangrijpen om hun waardering aan (oud-)werknemers, vrijwilligers en relaties door middel van een kerstpakket te laten blijken. In het algemeen kan worden gezegd dat men er dol op is.  In dit artikel leest u de fiscale behandeling van de kerstpakketten voor 2020.

Belastingheffing over kerstpakketten

De regeling voor kerstpakketten is fiscaal niet echt gunstig, in 2020 is er echter veel meer ruimte doordat de werkkostenregeling is verruimd.

In dit artikel de regeling voor kerstpakketten in 2020. De WKR (werkkostenregeling) is in 2020 (door corona) tijdelijk verruimd voor het MKB-bedrijf. Over de eerste € 400.000 loonsom mag 3% belastingvrij worden besteed, derhalve € 12.000, dit is een verhoging van € 7.200.

In 2021 wordt de WKR minder gunstig (1,7% over de eerste € 400.000 en over het meerdere 1,18%), een nieuwjaarpakket is dus fiscaal minder gunstig.

Werkkostenregeling kerstpakket

De WKR is een regeling waarmee een werkgever een deel van de kosten belastingvrij mag besteden binnen zijn bedrijf. De regeling is afhankelijk van de loonsom van uw bedrijf. U hoeft over dit bedrag dus geen loonheffing te betalen. De vrije ruimte is in 2020 verhoogd van 1,2% tot 3% over de eerste € 400.000 loonsom. Over het meerdere is het percentage 1,2%.

Fiscaliteit en kerstpakketten

De kerstpakketten kunt u geven aan werknemers, relaties, stagiaires, Raad van Toezicht, etc. Er gelden verschillende fiscale regels, in dit onderdeel een overzicht.

Kerstpakket voor werknemers en belastingheffing

100% Van de kosten mogen ten laste van de WKR. Bij branche-eigen producten geldt hiervoor 20% van de waarde in het economische verkeer, maar niet meer dan € 500 per werknemer per jaar. Bij geen branche-eigen producten geldt de factuurwaarde inclusief BTW.

Kerstpakket voor oud-werknemers en belastingheffing

Idem als voor werknemers

Kerstpakket voor relaties en belastingheffing

Bij een kerstpakket goedkoper dan € 136 (inclusief BTW) is het eindheffingstarief 45%. Bij duurdere kerstpakketten is het eindheffingstarief 75%. Voorwaarde is dat dit wordt medegedeeld en ook aan eigen werknemers wordt verstrekt voor dezelfde gelegenheid. De verstrekker moet aan de ontvanger melden dat de eindheffing is toegepast. Tevens moet u aannemelijk maken dat de ontvanger het kerstpakket ook heeft ontvangen.

Kerstpakket voor vrijwilligers en belastingheffing

Idem als kerstpakketten voor relaties.

BTW en kerstpakketten

De BTW over giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen is tot op zekere hoogte aftrekbaar; dat geldt ook voor het kerstpakket. Het drempelbedrag is € 227 exclusief BTW per ontvanger per jaar.

De personeelsvereniging en kerstpakketten

Stel, de werkgever stort jaarlijks € 1.000 in de pot van de personeelsvereniging, de werknemers doen er ook € 1.000 in en van de
€ 2.000 wordt een feest gegeven op de kartbaan. De storting is geen loon, aftrekbaar van de winst en dus geen vuiltje aan de lucht. Voorwaarde is wel dat de werknemers die meedoen de laatste 5 jaar minstens evenveel hebben gedoteerd als de werkgever. Na vijf jaar zou de werkgever – volgens de letterlijke tekst – € 1.000.000 kunnen storten en de werknemers € 1.000. Ook uitkeringen en uitgaven die dan worden gedaan zijn alsdan onbelast. Vraag is of dit ook zo gaat werken, de wet zegt van wel! Laat u zich goed voorlichten, maatwerk is van belang.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte