Maakt u optimaal gebruik van de werkkostenregeling?

Vraag de WKR scan aan via de offerte aanvraag !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Werkkostenregeling DGA

De werkkostenregeling bestaat al sinds 2011. De werkkostenregeling is inmiddels verplicht en in 2020 is deze (eenmalig in 2020) gunstiger, maximaal 3% van de loonsom tot € 400.000. Daarboven geldt een percentage van 1,2%.

Werkkostenregeling en de DGA

Op dit moment krijgen veel DGA's een onkostenvergoeding en daarnaast worden bepaalde kosten (telefoon, computer, thuiswerken, etc.) ook nog belastingvrij vergoed. Onder de werkkostenregeling zijn de volgende kosten nog belastingvrij aan de DGA te vergoeden, dit zijn:

 1. reiskosten voor woon- / werkverkeer van de DGA (tenzij auto van de zaak);
 2. reiskosten voor zakelijke kilometers van de DGA (tenzij auto van de zaak);
 3. tijdelijke verblijfskosten buiten de woonplaats;
 4. studiekosten van de DGA;
 5. vakliteratuur voor de DGA;
 6. contributies en bijdragen voor de DGA;
 7. zakelijke verhuiskosten van de DGA;
 8. extraterritoriale kosten van de DGA;
 9. kosten voor een EVC-procedure;
 10. parkeerkosten voor de auto van de zaak van de DGA;
 11. auto van de zaak wassen.

Naast deze zaken mogen bepaalde zaken überhaubt belastingvrij worden vergoed, deze vergoeding worden op nihil gewaardeerd:

 1. Arbo-voorzieningen;
 2. voorzieningen op de werkplek van de DGA;
 3. koffie op de werkplek;
 4. echte werkkleding;
 5. renteloze lening aan de DGA voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter;
 6. mobiele telefoon, iPhone (smartphone) mits noodzakelijk voor het uitoefenen van de werkzaamheden;
 7. computers mits noodzakelijk voor het uitoefenen van de werkzaamheden;
 8. abonnement voor het openbaar vervoer naar het werk van de DGA.

Overige kosten mogen niet meer belastingvrij aan de DGA worden vergoed. Hiervoor geldt een algemene vrijstelling welke afhankelijk is van de loonsom binnen de B.V. / onderneming.

Algemene vrijstelling werkkostenregeling DGA

Naast de hierboven genoemde vrijstellingen mag de DGA 3% tot een loonsom van EUR 400.0000 (cijfers 2020) van de loonsom voor alle andere personeelszaken vergoeden. Bij een loonsom van € 100.000 is dit dus € 3.000 per jaar. Wordt er meer betaald, dan is een eindheffing verschuldigd van 80%..


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte