Fiscale wijzigingen van 2019

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-01-2019
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fiscale wijzigingen vanaf 2019

In de komende jaren zullen op fiscaal gebied nogal wat wijzigingen worden doorgevoerd. Middels dit artikel geven wij diverse wijzigingen in het kort weer. Hierdoor krijgt u inzicht welke gevolgen dit mogelijk heeft voor uw eigen financiële situatie.

belastingtarieven aangepast

De lastenverlichting op arbeid is vormgegeven door de tarieven voor inkomen uit werk en woning –box 1 inkomen – te verlagen in de komende jaren. Vanaf 2021 zullen hierdoor nog maar twee schijven bestaan (voor zowel de inkomstenbelasting als de loonbelasting). Hieronder een overzicht van de tariefontwikkeling vanaf 2018.

Vanaf 2021 bedraagt het eerste tarief 37,05% tot een belastbaar inkomen van EUR 68.507, alles daarboven wordt belast tegen het tarief van 49,50%. Overigens geldt voor alle bovengenoemde jaren dat de 4eschijf begint vanaf een belastbaar inkomen van EUR 68.507.

Het tweeschijvenstelsel is vooral voordelig voor werkenden van wie het inkomen momenteel in de 2e en 3eschijf wordt belast. 

Verlaging tarief aftrekposten

Vanaf 2020 wordt het tarief waartegen aftrekposten ten gelde kunnen worden gemaakt jaarlijks met 3%-punt verlaagd totdat in 2023 het dan geldende basistarief van 37,05% is bereikt. Op dit moment geldt al een afbouwtraject voor de hypotheekrenteaftrek.

De andere aftrekposten in box 1 die door de maatregel worden geraakt zijn de MKB-winstvrijstelling, de TBS-vrijstelling, de ondernemersaftrek en de persoonsgebonden aftrek. Ten aanzien van de twee eerstgenoemde posten geldt de maatregel overigens alleen wanneer de winst respectievelijk het resultaat in het betreffende jaar op een positief bedrag uitkomt.

Maximaal aftrektarief hypotheekrenteaftrek

De pijn van de lagere aftrek op de hypotheekrente wordt enigszins verzacht door het feit dat ook het eigenwoningforfait omlaag zal gaan. Tevens zal het netto-inkomen omhoog gaan (vooral bij mensen die een belastbaar inkomen hebben tot EUR 68.507) als gevolg van de tariefsverlaging.

Maximaal tarief overige aftrekposten

Verder heeft het kabinet voorgesteld om de algemene heffingskorting te wijzigen (zowel het maximum hiervan als de afbouw) en worden de arbeidskorting en ouderenkorting verhoogd. 

Conclusie

Welk effect de wijzigingen exact hebben is afhankelijk van uw eigen feiten en omstandigheden. Het is goed om dit eens tegen het licht te laten houden om zodoende mogelijk voor te sorteren op de wijzigingen waardoor een extra voordeel (of minder groot nadeel) ontstaat.

Indien u hierbij hulp nodig heeft, kunt u ons benaderen door middel van ons contactformulier. 


Fiscale wijzigingen vanaf 2019

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte