Coöperatie voor vrij beroep

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Coöperatie voor vrij beroep

Veel advocaten, huisartsen en specialisten zijn in 2010 of 2011 overgegaan naar de coöperatie. Een (beter) alternatief is wellicht de LLP, maar deze rechtsvorm is minder bekend, en onbekend maakt .... In dit artikel een toelichting op de coöperatie.

De coöperatie is hip

De Wet personenvennootschappen zou in 2011 worden ingevoerd maar het wetsvoorstel is naar de prullenbak verwezen. In de huidige tijd is de focus op aansprakelijkheid echter wel van belang zorgt. Advocatenkantoren worden coöperaties en accountantskantoren worden een LLP.  Op dit moment zijn maten voor een gelijk deel aansprakelijk, dit zou veranderen maar door het vervallen van de genoemde wet blijft dit zo. Door de maatschap om te vormen in een coöperatie of LLP, wordt de aansprakelijkheid beperkt en zelfs gunstiger dan binnen de maatschap.

Coöperatie in de zorg?

De bekendste coöperaties zien we binnen de agrarische sector en bij de Rabobank. De coöperatie is een soort vereniging bij notariële akte. De coöperatie heeft, evenzo als een B.V., rechtspersoonlijkheid. De coöperatie heeft leden en geen aandeelhouders, er zijn dus lidmaatschapsrechten. De leden kunnen hun stem doen gelden in de ledenvergadering. Er kunnen verschillende soorten leden zijn en een lidmaatschap mag niet vrij worden overgedragen. Een coöperatie kan, naast de ledenvergadering, ook een dagelijks bestuur hebben en zelfs een raad van commissarissen of een raad van toezicht.

De leden zijn niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie en hiermee is de specialist, advocaat of huisarts goed afgedekt. Winsten van de coöperatie worden uitgekeerd aan de leden. De coöperatie lijkt dus qua opzet, uitvoering en organen op de B.V., als voordeel geldt nog dat er geen € 18.000 hoeft te worden gestort.

Samenwerken via een coöperatie is prettig en heeft zich in de praktijk redelijk bewezen. Niet alle activiteiten hoeven in de coöperatie te worden ondergebracht, u kunt dit beperken tot:

  • een deel van de maatschap;
  • een onroerende zaak;
  • een kliniek;
  • verhuur van medische apparatuur of een laboratorium;
  • een poli;
  • een bedrijfskolom binnen de zorg, zoals ziekenhuis met specialist of specialist met opleidingsinstituut.

Coöperatie binnen de zorg

De samenwerking kan zo worden ingericht, dat aan vrijwel alle voorwaarden wordt voldaan. Hierbij kunt u denken aan zorgregelgeving, mededingingswetgeving, kartelvorming, omzetbelasting, ondernemen via B.V. of als natuurlijk persoon, etc. De praktijk zal leren dat de beperking van de aansprakelijkheid het belangrijkste voordeel is. In de praktijk zien wij enkele alternatieven ontstaan, dit zijn:

  • de LLP;
  • de commanditaire vennootschap;
  • de stille maatschap (dadelijk);
  • de B.V.

Procedure Ondernemer binnen de coöperatie

De coöperatie wordt in Nederland steeds vaker door ondernemers gebruikt. Reden is de flexibiliteit en de beperking van de aansprakelijkheid. De rechtsvorm wil voor haar leden nog niet direct zeggen dat ze ook ondernemers zijn. In een procedure bij de Rechtbank Gelderland (d.d. 28 juli 2015) was de vraag of een lid van een coöperatie ook winst uit onderneming genoot. Volgens de rechter is het niet zo dat de onderneming binnen de coöperatie ook rechtstreeks mede voor rekening van de leden wordt gedreven. Het lid had ook zelf geen eigen onderneming. Leden waren niet aansprakelijk voor verplichtingen binnen de coöperatie. De coöperatie stuurde alle facturen en ging alle verplichtingen aan. De leden ontvingen een vaste beloning van de coöperatie. De rechter is van mening dat de leden in fictieve dienstbetrekking zijn bij de coöperatie. De Belastingdienst mag het gebruikelijk loon in aanmerking nemen (artikel 12a Wet LB 1964).

Conclusie: laat u adviseren bij het oprichten van een coöperatie en overweeg een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst ! Vragen ....? Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak met een fiscaal jurist.

Bron

De coöperatie binnen de medische zorg (door mr. D.J.B. Jongbloed)

Coöperatie fiscaal aantrekkelijk


Cooperatie voor vrij beroep

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte