Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement 

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld als hij de boekhouding of administratie niet op orde heeft. Zorg er dus voor dat u bij een faillissement de boekhouding strak en netjes heeft bijgewerkt. Op de eerste dag dat de curator komt, zal hij vragen naar de volgende zaken:

 • debiteuren en overige vorderingen;
 • crediteuren;
 • bankafschriften;
 • vaste stukken;
 • verplichtingen / overeenkomsten;
 • lopende opdrachten en offertes;
 • bancaire zaken en zekerheden bij derden.

Zorg ervoor dat u deze zaken in aparte ordners of met tabbladen aan de curator kunt verstrekken. Het geniet de voorkeur dat er ook een digitale boekhouding voorhanden is. Laat de accountant vlak voor het faillissement nog een laatste blik werpen en maak een afspraak met een fiscaal jurist en advocaat.

Wanneer is een bestuurder aansprakelijk?

Bij een gebrekkige taakvervulling hangt de bestuurder en is hij aansprakelijk voor het tekort van de B.V. / N.V. De curator kan dit inroepen, een schuldeiser niet. De meeste aansprakelijkstellingen beginnen bij:

 1. administratie niet op orde;
 2. publicatiestukken te laat;
 3. risicovolle transacties in laatste jaar voor faillissement;
 4. wanbeleid of mismanagement.

Belastingtip

Bent u geen bestuurder meer van een B.V. / N.V. of heeft u geen grip op uw medebestuurders of geen zicht op de financiele huishouding, laat u dan per direct uitschrijven uit het handelsregister. Stuur aangetekend een brief aan de medebestuurders en aandeelhouders.

Bestuurdersaansprakelijkheid en kennelijk onbehoorlijk bestuur

Het kennelijk onbehoorlijk besturen van een B.V. / N.V. kan een oorzaak zijn van het faillissement. Als hiervan sprake is, dan is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort binnen de B.V. / N.V. (voor de liefhebber: artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Als de boekhouding niet voldoende is bijgehouden en de stukken van de laatste 7 jaren niet voorhanden zijn, bestaat er een vermoeden dat er sprake is van het onbehoorlijk besturen van de B.V. / N.V. en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het is een vermoeden, dus u mag dit weerleggen. Een onbelangrijk verzuim is niet zo van belang en blijft buiten beschouwing (lid 2 van het hiervoor genoemde artikel).

Wie is bestuurder?

De formele bestuurder (uit de statuten of volgens het handelsregister) en de materiële bestuurder (de feitelijke beleidsbepaler) zijn bestuurder. Bestuurders kunnen niet zeggen dat de interne taakverdeling ervoor heeft gezorgd dat hij / zij niet op de hoogte kon zijn. Het is gelukkig wel zo dat, als de bestuurder bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten is en hij / zij zelf niet nalatig is geweest, een aansprakelijkheid kan voorkomen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte