Fiscaal voordeel bij innovatie

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fiscaal voordeel bij innovatie

Bij mijn klanten adviseer ik wekelijks over innovatie en de fiscale voordelen. In dit artikel een kort en bondig overzicht van de mogelijkheden en voordelen die u als bedrijf kunt benutten. Het inschakelen van een fiscaal jurist is voor deze regeling handig. Een groot deel van het voorbereidende werk kunt u zelf.

Lager belastingtarief

Ben u ondernemer voor de WBSO (zie onder), dan kunt u wellicht ook gebruik maken van de innovatiebox. Dit wil zeggen dat de winst die u heeft behaald met innovatiewerkzaamheden wordt belast tegen een tarief van 5% vennootschapsbelasting (dit is normaal 20 - 25%). Ook als u geld verdient met een octrooi kunt u onder deze regeling vallen.

Lagere loonkosten

Bedrijven die werknemers inzetten voor innovatieve werkzaamheden kunnen 50% (in 2012: 45%) op hun loonbelasting besparen door een zogenaamde WBSO-verklaring aan te vragen. In Nederland maken 20.000 bedrijven gebruik van deze regeling. De WBSO-werkzaamheden of S&O-afdrachtsvermindering is bedoeld voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling van (nieuwe) producten of het verbeteren van bestaande producten of diensten.

Aftrek investeringen en kosten

Sinds 2012 is er naast de WBSO een nieuwe regeling, de RDA (de Research & Development Aftrek). De kosten die niet in aanmerking komen voor de WBSO kunnen dan sneller ten laste van de winst worden gebracht. Hierdoor bespaart u dus vennootschapsbelasting. De kosten die hiervoor in aanmerking komen zijn: investeringen in apparatuur, het laboratorium, materiaal, etc. De regering wil een deel van de investeringen vergoeden, het budget hiervoor is € 250 miljoen (gaat oplopen tot € 500 miljoen in 2015). Doe er uw voordeel mee.

Bedrijven kunnen investeringen in R&D bedrijfsmiddelen, vanaf 1 januari 2012, aftrekken van de fiscale winst. De aftrek werkt als de willekeurige afschrijving. De aftrek bedraagt 40% van de winst. Bij een normaal VPB-tarief van 25% bedraagt het netto voordeel dus 10%. De uitvoering wordt niet gedaan door de Belastingdienst, maar door het Agentschap. U moet een R&D-beschikking aanvragen. Welke investeringen in aanmerking komen is nog niet bekend, dit volgt nog. Voor loonkosten geldt de WBSO, dus deze vallen niet onder de nieuwe R&D-regeling. De nieuwe regeling wordt wel gekoppeld aan de WBSO-aanvraag. De eerste aanvragen kunnen in het voorjaar van 2012 worden ingediend. Dit is te laat, maar dat komt doordat de nieuwe regeling nog geen "handen en voeten" heeft en de overheid de regeling nog moet invullen.

Lening bij de overheid

De regering wil de subsidies afschaffen en de innovatie stimuleren door de RDA-regeling en door leningen aan bedrijven: het innovatiefonds MKB+. Dit fonds gaat gelden per 2012 en wordt gevuld met € 500 miljoen.

Lening bij banken

Als u een WBSO-verklaring heeft, kunt u ook gebruik maken van een speciale regeling om een financiering bij een bank te krijgen. De overheid staat voor 60% borg en hierdoor zijn banken eerder bereid om een financiering te verstrekken. De looptijd van de lening is maximaal 12 jaar, aflossen begint na 1 jaar (exact 14 maanden). De regeling is bekend als de BMKB-regeling.

Samenwerking met scholen en universiteiten

Bedrijven die gaan samenwerken met universiteiten of hoge scholen kunnen in 2013 profiteren van de RDA+, dit wordt een belastingvoordeel van ongeveer 25% extra aftrek (een soort investeringsaftrek). Dit moet gaan gelden voor ondernemers die investeren in zogenaamde Top consortia voor Kennis en Innovatie (TKI's).

Steun provincie

In sommige provincies (Gelderland, Limburg en Overijssel) zijn er potjes beschikbaar om bepaalde sectoren binnen deze provincie beter op de kaart te zetten. In Overijssel is zelfs € 250 miljoen hiervoor beschikbaar. De sectoren waarbinnen men wil investeren zijn: high tech systemen, energie, creatieve industrie, logistiek, agrofood, tuinbouw, life sciences en health, water en chemie.

Extra aftrek voor ondernemer

De ondernemer (natuurlijk persoon), zoals de ZZP'er, eenmanszaak, VOF of maatschap, heeft geen recht op de innovatiebox, maar op de zogenaamde S&O-zelfstandigenaftrek. Deze regeling geldt voor ondernemers die gemiddeld 10 uur per week (500 uur per jaar) bezig zijn met innovatieve zaken. De extra aftrek is ruim € 12.000. U moet wel een beschikking aanvragen.

Bron

Rapport naar de top van onze overheid.

Kamerbrief inzake rapport naar de top.


Fiscaal voordeel bij innovatie

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte