Uitzenden of uitlenen en buitenland

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-05-2017
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Uitzenden of uitlenen en buitenland

Personeel uitzenden of detacheren in buitenland

Als u personeel uitleent of uitzendt in het buitenland, dan moet u soms in het buitenland belasting betalen. De centrale vraag is: "Wie is de materiële werkgever?" Als de materiële werkgever in het buitenland zit, dan moet u daar belasting betalen. Er is in ieder geval sprake van een materiële werkgever in het buitenland indien:

  1. Het loon wordt doorbelast aan het werkland. Hiervan is ook sprake als u de (loon-)kosten per uur of eenheid doorbelast aan een opdrachtgever in het buitenland.
  2. De werknemer in een gezagsverhouding staat tot de opdrachtgever in het buitenland. De opdrachtgever moet dan bepalen hoe en wanneer de werknemer zijn werk moet doen.
  3. De werkzaamheden komen voor rekening en risico van de opdrachtgever in het buitenland. De opdrachtgever heeft ook het risico en de financiële voor- en nadelen.

In het bovenstaande geval moet er belasting worden betaald in het werkland.

Uitzending binnen concernverband

Als u een werknemer binnen uw concern zou uitlenen of uitzenden, dan moet u soms ook in het buitenland belasting betalen. Uw buitenlandse deelneming zal deze belasting moeten afdragen. Dit kan best voordelig zijn, in de adviespraktijk noemen we dit een zogenaamde salary split.

Voorbeelden bij uitzenden werknemer

  1. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en de werknemer woont ook in Nederland. De werknemer wordt uitgezonden naar het buitenland, zeg Duitsland. Indien uw werknemers niet langer dan 183 dagen per jaar in Duitsland werken, hoeft u geen loonheffingen in Duitsland te betalen of af te dragen. Over de beloning kunt u dus gewoon Nederlandse loonheffingen afdragen. Vanaf 2016 wordt de termijn 12 maanden beoordelen (in 2015: per kalenderjaar).
  2. De werknemer woont in het buitenland en wordt naar Nederland uitgezonden. Meestal is er een materiële werkgever in Nederland. Nederland mag dan loonbelasting heffen. De buitenlandse werkgever moet de loonheffing inhouden en in Nederland afdragen. Duurt de uitzending in Nederland korter dan 60 werkdagen (per 12 maanden / kalenderjaar), dan is veelal geen sprake van materieel werkgeverschap. Kijk ook eens in het besluit DGB2010/267M (Staatscourant 2010, 788). Als de werknemer vanuit een buitenlands concernonderdeel bij een Nederlands concernonderdeel komt werken, dan kan eventueel het Nederlandse concernonderdeel de loonheffing afdragen (verleggingsregeling).


Uitzenden of uitlenen en buitenland

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte