Werken over de grens (algemeen)

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Werken over de grens (algemeen)

Hebt u een werknemer die in het buitenland woont, in het buitenland werkt of in het buitenland woont én werkt? Dan gelden er aparte regels voor het inhouden van loonbelasting en premies. Laat u hiervoor altijd door een deskundige fiscaal jurist adviseren, eventueel zelfs met een afspraak met de Belastingdienst. Reden: risico's zijn gezien de complexiteit te groot.

Situaties bij werken over de grens

Er zijn diverse opties

 1. Uw werknemer woont in Nederland en werkt in het buitenland.
 2. Uw werknemer woont en werkt in het buitenland.
 3. Uw werknemer woont in het buitenland en werkt in Nederland.

Belangrijkste aandachtspunten zijn:

 1. premies volksverzekeringen;
 2. loonhbelasting;
 3. premies werknemersverzekeringen; en
 4. toeslagen.

Daarnaast speelt soms de aftrek van kosten (zoals hypotheekrente), speciale regelingen in het buitenland en fiscale voordelen of nadelen.

Bijzondere werknemers bij buitenlandsituaties

Er zijn een aantal werknemers waarvoor in belastingverdragen bijzondere regels zijn opgenomen, de belangrijkste zijn:

 1. bestuurders en commissarissen;
 2. artiesten;
 3. beroepssporters;
 4. pensioengerechtigden;
 5. studenten;
 6. uitkeringsgerechtigden;
 7. hoogleraren en leraren / docenten;
 8. internationaal transport en vliegverkeer;  
 9. ambtenaren.

Voorkomen dubbele belasting

Als u in uw werkland belasting moet betalen (omdat u daar werkt) en in uw woonland (omdat u daar woont), dan zou er sprake zijn van dubbele belastingheffing. Dit wordt meestal voorkomen door belastingverdragen tussen de landen en / of eigen regelingen in het woonland (over buitenlands inkomen geen heffing of buitenlandse belasting in mindering brengen op Nederlandse belastingen).


Werken over de grens

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte