DGA wel of niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

DGA wel of niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

"Wij willen een B.V. oprichten. Vanwege hun arbeidsverleden willen 2 van de 4 aandeelhouders verzekerd worden voor de werknemersverzekering (recht op WW niet verliezen). De andere 2 aandeelhouders hebben beide een management B.V. en zullen daarmee deelnemen. Aandelenpercentage en stemrecht zullen gelijk verdeeld worden over de aandeelhouders. Is het in deze opzet mogelijk om 2 van de deelnemers verzekerd te laten zijn voor de werknemersverzekeringen?"

Antwoord

Om verzekerd te kunnen zijn van de werknemersverzekeringen, is van belang dat betreffende persoon voor de werknemersverzekeringen juist niet als DGA wordt beschouwd. De arbeidsverhouding van een DGA is volgens de werknemersverzekeringen namelijk geen dienstbetrekking en dus niet verzekerd. In de volgende gevallen wordt een bestuurder altijd als DGA gezien:

  • a. De bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenote, houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen.
  • b. De bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenote, houder is van een zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap, de overige aandeelhouders niet over deze versterkte meerderheid beschikken.
  • c. Bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen. Of
  • d. De bestuurder van een vennootschap waarvan ten minste twee derde deel van de aandelen wordt gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.


Deze 4 gevallen zijn van overeenkomstige toepassing op de bestuurder die zeggenschap heeft in de algemene vergadering van de vennootschap door tussenkomst van een rechtspersoon.

In jullie geval is het dus niet mogelijk, gezien het feit dat omstandigheid c. van toepassing is.


DGA wel of niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte