Advies ZZPer?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-02-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Urencriterium

"Ik ben vanaf medio 2019 gestart met een eigen bedrijf (eenmanszaak). Hoe wordt in dit geval het urencriterium voor de ondernemersaftrek gehanteerd?"

Antwoord

Het urencriterium wordt op kalenderjaarbasis toegepast. Dit wil zeggen dat u aan moet kunnen tonen in 2019 1.225 uur aan uw onderneming te hebben besteed. Dat gaat dus makkelijker als u aan het begin van 2019 zou zijn begonnen dan, in uw geval, medio 2019. Het aantal van 1.225 wordt niet naar rato van het aantal maanden verminderd.

Óf u heeft 1.225 uur gemaakt en heeft dan recht op ondernemersaftrek, óf u haalt dat niet en dan heeft u ook geen recht op ondernemersaftrek. Let wel dat u alle tijd die u aan uw onderneming heeft besteed mee mag tellen, dus ook de tijd die er in de voorbereiding is gaan zitten. En daar bent u misschien al veel eerder mee begonnen. Belangrijk is wel dat u e.e.a. aan kunt tonen.

Urencriterium 2020 en 2021 soepel

Het kabinet komt ondernemers in 2020 en 2021 tegemoet bij het bijhouden van hun uren, dit door de coronacrisis. Ondernemers moeten minimaal 1.225 uur per jaar aan hun bedrijf besteden. Door de coronacrisis kan er veel minder werk zijn. De Belastingdienst gaat er vanuit dat de ondernemer 24 uur per week aan de onderneming heeft besteed. Voor ondernemers met piekuren in januari - juli is er een aparte regeling. Verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen worden soepel afgehandeld.

Rechter en urenregistratie

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (d.d. 1 oktober 2013) kwam de registratie van uren aan de orde. Een startende ondernemer heeft in veel gevallen ook nog inkomen uit dienstbetrekking. In dergelijke gevallen is een urenregistratie vereist. Het achteraf opmaken van een schatting van de uren is niet voldoende.

In 2020 wordt door de crisis soepel met uren omgegaan..


Urencriterium

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte