Vergoeden kosten auto van de zaak

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
28-12-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Vergoeden kosten auto van de zaak

De werkgever heeft voor de buitendienstmedewerkers een leaseauto ter beschikking gesteld. Alle kosten voor deze auto (leasebedrag, benzine via tankpas, verzekeringen, etc.) worden door de werkgever betaald. De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor het gebruik van de leasewagen. In de maandelijkse salarisberekening wordt door de werknemer belasting betaald (bijtelling) over de cataloguswaarde van de leaseauto. Indien de werknemer tijdens vakantie met de leaseauto kosten maakt voor bijvoorbeeld tolgelden, parkeergelden, benzine, etc., mogen deze dan belastingvrij door de werkgever aan de werknemer worden vergoed, en zo ja, onder welke voorwaarden is dit toegestaan?

Antwoord

U vraagt zich af of de door een werknemer tijdens zijn vakantie gemaakte kosten voor een auto van de zaak belastingvrij vergoed kunnen worden door de werkgever.
Bij een auto van de zaak zijn alle kosten van aanschaf en gebruik voor rekening van de werkgever. Voor het privégebruik krijgt de werknemer een bijtelling bij zijn inkomen. Dit betekent dat ook de kosten van het gebruik van de auto ten tijde van het privégebruik voor rekening van de werkgever zijn. Werkgever en werknemer kunnen onderling afspraken maken over een eigen bijdrage van de werknemer aan die kosten. Een dergelijke eigen bijdrage komt dan in mindering op de bijtelling.
In uw specifieke geval betekent dit dus dat een werknemer de kosten van het gebruik van de auto ten tijde van zijn vakantie kan declareren bij zijn werkgever. De werkgever kan deze kosten belastingvrij vergoeden aan de werknemer. Dit kan dus puur op grond van de terbeschikkingstelling van de auto aan de werknemer en het inhouden van bijtelling, hetgeen neem ik aan vastgelegd is in de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Hiervoor zijn geen aanvullende voorwaarden nodig.

Vergoeden kosten auto van de zaak

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte