Heffingskorting alleenstaande ouder met werk

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
18-07-2017
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Heffingskorting alleenstaande ouder met werk

"Ik ben een alleenstaande moeder, mijn vriend is vorig jaar vertrokken. Mijn zoon is 3 jaar. Ik werk bij een internationaal bedrijf. Heb ik recht op speciale heffingskortingen?"

Antwoord

Ja, voor u zijn er diverse heffingskortingen, hieronder een opstelling en een korte toelichting. De kortingen voor ouders moet u bij de Belastingdienst aanvragen, de meeste kortingen worden via uw salaris verwerkt. De kortingen voor alleenstaande ouders zijn sinds 2015 gewijzigd

U heeft alleen recht op alleenstaande ouderkorting als uw kind ook op uw adres is ingeschreven. Als het kind bij u verblijft en niet op uw adres is ingeschreven heeft u geen recht op alleenstaande ouderkorting, lees hiertoe de uitspraak van het Gerechtshof 's hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:2506)

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. De hoogte van deze korting hangt af van de hoogte van uw inkomen. Als u geen of een laag inkomen heeft, kan de heffingskorting onder bepaalde voorwaarden aan u worden uitbetaald.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting.
  U heeft recht op de arbeidskorting als u inkomsten uit loon of salaris heeft of winst uit een onderneming. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomsten.
 • Levensloopverlofkorting.
  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum.
 • Doorwerkbonus.
  De doorwerkbonus is een stimulans om langer door te werken. U kunt in aanmerking komen voor de doorwerkbonus als u 62 jaar of ouder bent en belasting betaalt. De hoogte van de doorwerkbonus hangt af van uw inkomsten en uw leeftijd.

Heffingskortingen voor ouders

 • (Aanvullende) alleenstaande-ouderkorting.
  U kunt in aanmerking komen voor de alleenstaande-ouderkorting als u alleenstaande ouder bent en voor minstens 1 kind zorgt. Daarnaast moet u aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Krijgt u de alleenstaande-ouderkorting, dan komt u misschien ook in aanmerking voor de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Hiervoor moet u ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.
  De inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
 • Ouderschapsverlofkorting.
  Als u gebruik maakt van ouderschapsverlof, kunt u ouderschapsverlofkorting krijgen. U heeft daarvoor een ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever nodig.

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen als u recht heeft op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) en geen ouderenkorting ontvangt. U komt ook voor de jonggehandicaptenkorting in aanmerking als u recht heeft op een Wajong-uitkering, maar die niet ontvangt omdat u een andere uitkering of ander inkomen heeft.

(Alleenstaande) ouderenkorting

Als u 65 jaar of ouder bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting of alleenstaande-ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. U heeft recht op alleenstaande ouderenkorting als u ook recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De volgende heffingskortingen worden verrekend met uw loon door uw werkgever of met uw uitkering door de uitkerende instantie:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • (alleenstaande) ouderenkorting;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst.


Heffingskorting alleenstaande ouder

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>
>

Belastingaangifte