Ziektekosten bij handicap of chronische ziekte

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
05-01-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Ziektekosten bij handicap of chronische ziekte

"Ik wil de belastingaangifte invullen voor mijn gehandicapte zus. Zij ontvangt een UWV-uitkering en maakt hoge taxikosten omdat zij niet alleen kan / mag reizen. Komt zij in aanmerking voor een belastingreductie t.g.v. de hoge vervoerskosten?"

Antwoord

Uw zus heeft zeker recht op een aftrekpost. Zij mag al haar zorggerelateerde vervoerskosten volledig in aftrek brengen. Dit betreft bijvoorbeeld kosten van vervoer naar een ziekenhuis of arts.
Verder mag zij haar niet zorggerelateerde vervoerskosten gedeeltelijk in aftrek brengen. Het betreft dan de extra vervoerskosten die zij in het dagelijks leven maakt ten opzichte van iemand die niet gehandicapt is en qua inkomen, vermogen en gezinssamenstelling vergelijkbaar is. Om dit te bepalen, bepaalt u eerst haar totale vervoerskosten (zonder de kosten die al geheel in aftrek genomen mogen worden). Van deze totale vervoerskosten trekt u een standaardbedrag voor de vervoerskosten van een vergelijkbare, niet gehandicapte persoon af. Dit standaardbedrag kan ik u helaas niet aanleveren. U kunt hiervoor een overzicht van gemiddelde vervoerskosten voor verschillende inkomensgroepen opvragen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen.

Tip 1: vraag een vergoeding

Het kan zijn dat u door uw handicap, chronische ziekte of leeftijd meer kosten moet maken om te reizen. Als het gaat om aanpassingen aan uw eigen vervoermiddel of reizen binnen uw eigen regio, worden deze meerkosten meestal betaald door uw gemeente uit de WMO. Kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer en maakt u een reis buiten uw eigen regio, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vervoer met Valys. Valys is taxivervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Tip 2: subsidie

Als u extra kosten maakt doordat u een chronische ziekte of handicap heeft, kunt u hiervoor een algemene tegemoetkoming krijgen uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG). Er is ook een tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten met een uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Heeft u een thuiswonend gehandicapt kind, dan kunt u hiervoor ook een tegemoetkoming krijgen. Dit heet de Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen.


Meer weten van ziektekosten handicap

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>
>

Belastingaangifte