Rijksmonument fiscus en subsidie

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Rijksmonument fiscus en subsidie

Een rijksmonument is vaak mooi en meestal zijn er ook fiscale cadeautjes te krijgen. Er zijn subsidie mogelijkheden, onderhoudskosten zijn aftrekbaar, speciale leningen en besparingsmogelijkheden voor de erfbelasting.

Rijksmonument en goedkope lening

Eigenaren van woningen komen in aanmerking voor een lening, dit kan een aardig alternatief zijn. Let op dat u deze aanvraagt voordat u begint met uw werkzaamheden. Lening bedraagt maximaal € 300.000. U kunt deze aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Rijksmonument en aangifte inkomstenbelasting

Kosten voor onderhoud van monumentenwoningen zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De uitgaven zijn aftrekbaar boven een bepaalde drempel (0,75% van de WOZ-waarde met maximum van € 12.750). Bij box 3 panden is de drempel 4% van de waarde in het economische verkeer per 1 januari. Kosten van de monumentale tuin zijn ook aftrekbaar als de tuin als zelfstandige eenheid is genoemd in het monumentenregister.

Daarnaast kunt u afschrijven over de waarde van het rijksmonument: veelal wordt 15% van de huurwaarde toegepast. Het Gerechtshof Amsterdam (april 2006) stelde de afschrijving op € 630.000 (kostprijs) -/- € 260.000 (restwaarde) x 2,5%.

Tevens zijn de volgende kosten aftrekbaar: waterschapsbelasting, premie opstalverzekeringen, eigenaarsdeel onroerende zaaksbelasting, etc. Voor een nadere toelichting kunt u dit besluit van het ministerie lezen.

Rijksmonument in buitenland

Een rijksmonument in het buitenland wordt vanaf 2016 fiscaal voordelig. Denk hierbij aan een mooi kasteel in Frankrijk of Engeland. In dit artikel een toelichting. Zijn er vragen of opmerkingen? Bel ons gerust

Aftrekposten voor Rijksmonument in EU

Als belastingadviseur maar ook als burger merk ik dagelijks de invloed van Europa op onze eigen wet en regelgeving. Door Europa zijn echter soms ook positieve dingen te merken. Vanaf 2014 zijn volgens de rechter onderhoudskosten op monumentenpanden in het buitenland (binnen de EU) aftrekbaar. Sinds 2016 is de wet ook op deze manier aangepast.

Als u eigenaar bent van een monumentenpand dan kunt u een groot deel van uw onderhoudskosten in mindering brengen op uw inkomen in box 1. De kosten zijn aftrekbaar mits het rijksmonument in Nederland is gelegen en in het Nederlandse register (de monumentenwet) is ingeschreven. De Europese rechter heeft in 2014 aangegeven dat deze regeling ook moet gelden voor monumenten in het buitenland (binnen de EU/ EER). Voorwaarde is dan wel dat het monument verband houdt met het Nederlandse culturele erfgoed, tenminste dat is de mening van de Hoge Raad. Hierna heeft de regering een besluit gemaakt waarin de regeling is opgenomen.

De voorwaarde die nu zal gelden is bijzonder. Als het buitenlandse rijksmonument in Nederland zou zijn gelegen zou het in aanmerking komen voor opname in het register van de monumentenwet uit 1988. De regeling / het besluit wordt nu opgenomen in een wet.

Tip over rijksmonument door fiscaal jurist

Een rijksmonument in het buitenland is vaak een stuk goedkoper dan in Nederland. Omdat u de kosten niet ten laste van uw inkomen in Nederland kunt brengen is een investering voor weinig mensen weggelegd. Doordat de onderhoudskosten nu wel aftrekbaar zijn kunt u een stuk voordeliger een mooi kasteel kopen. Overleg wel eerst in Nederland of het monument voor de regeling in aanmerking komt (het moet verband houden met het Nederlandse culturele erfgoed). U moet dus in de geschiedenis van het monument of haar omgeving duiken om een Nederlandse binding te ontdekken. Een rijksmonument zorgt er ook voor dat u goedkoop vermogen in de familie kunt houden. Lukt de financiering niet? ook hiervoor zijn speciale regelingen.

Download

Toelichting ministerie inzake restauratieregeling.

Regeling rijksmonument en subsidie 2010 - 2011.


Rijksmonument fiscus en subsidie

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte