Volmacht / machtiging procedure

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Volmacht / machtiging procedure  

Ondergetekende, .............................., geboren op ............... te .............................. en wonende aan de .............................. te .............................., machtigt hierbij de heer .............................., met recht van substitutie hem / haar te vertegenwoordigen in de beroepsprocedure tegen de .............................., (plaats) ..............................

(datum) ...............

(naam) ..............................


Volmacht procedure

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte