Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
9 + 2 =

Volmacht / machtiging procedure  

Ondergetekende, .............................., geboren op ............... te .............................. en wonende aan de .............................. te .............................., machtigt hierbij de heer .............................., met recht van substitutie hem / haar te vertegenwoordigen in de beroepsprocedure tegen de .............................., (plaats) ..............................

(datum) ...............

(naam) ..............................


meer informatie over Volmacht / machtiging procedure

Samengevat:

>
>
>
>