Checklist verkoop onderneming

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
11-04-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Checklist verkoop onderneming

 1. Bespreek een verkoop tenminste 3 jaar voordien met uw fiscaal jurist. Hierdoor kunt u cijfers voorbereiden, activa afbouwen of vervangen en de juiste structuur kiezen.

 2. Overweeg om uw bedrijf voor de verkoop over te dragen aan uw nabestaanden, dit voorkomt erfbelasting en directe box 2 heffing.

 3. Bepaal het juiste moment om te verkopen, bij een korte tijd is de prijs lager. Gemiddeld duurt een verkoopproces 6 tot 12 maanden. Neem dus een ruime voorbereidingstijd.

 4. Schakel naast uw accountant een deskundige adviseur in, spreek er minimaal 3 en vraag een offerte.

 5. Inventariseer zelf mogelijke kopers of geïnteresseerde partijen. Bespreek dit ook met uw huisbank, accountant en fiscaal jurist, wellicht hebben zij geïnteresseerde partijen.

 6. Beperk het uiteindelijke aantal kopers tot maximaal 5.
 7. Maak een geheimhoudingsverklaring zodat informatie van uw bedrijf vertrouwelijk wordt behandeld.
 8. Maak een verkoopmemorandum, dit kost meer tijd dan u denkt.
 9. Kijk naar de motieven van een koper en bepaal of hij / zij synergievoordelen kan behalen of wellicht bereid is meer voor uw bedrijf te betalen. De koper zal de prijs bepalen, dus bekijk nauwkeurig zijn motieven en redeneringen.
 10. Bekijk de financiële mogelijkheden van de koper.

 11. Bereken een redelijke en realistische prijs voor uw bedrijf, bepaal een ondergrens. Goodwill is veelal lastig te financieren en soms is sprake van persoonlijke goodwill.

 12. Kijk kritisch naar uw eigen rol na verkoop, bent u nog nodig en zo ja, hoe lang?

 13. Benoem negatieve zaken en risico's van uw bedrijf zorgvuldig.
 14. Maak een plan voor na de verkoop, wie moet u informeren, maakt u een persbericht, etc.

 15. Neem afstand nadat u de onderneming heeft verkocht, overleg uw rol en de verwachtingen met de koper.

 16. Overweeg een emigratie om belastingheffing te beperken of te voorkomen.

Verkoopklaar maken van het bedrijf

 1. Is de juridische structuur juist?

 2. Rekeningen-courant tussen bedrijf en u privé beperken resp. aflossen.

 3. Zijn alle overeenkomsten (huur / rekening-courant / borgstelling / etc.) vastgelegd?

 4. Wat te doen met de pensioenvoorziening van de eigenaar / directeur?

 5. Zorg ervoor dat vrijwel iedereen misbaar is voor de onderneming, kijk met name naar de directeur resp. aandeelhouder. Is het vertrek van de directeur een groot probleem? Ontstaat er een groot vacuüm na zijn vertrek? Zijn taken voldoende gedelegeerd? Wat doen sleutelpersonen na vertrek van de directeur? Denk hierbij ook aan klanten.

 6. Betrek weinig mensen bij uw plannen, dit voorkomt onnodige onrust.


Meer weten van checklist verkoop onderneming

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte