Fiscale wijzigingen in 2015

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fiscale wijzigingen in 2015

De wetgeving is in 2015 beperkt aangepast. In dit artikel de belangrijkste wijzigingen.

Fiscale wijzigingen 2015 voor particulieren (iedereen)

 • De tarieven zijn iets verhoogd (0,25%).
 • Algemene heffingskorting wordt bij inkomen boven € 20.000 vlotter afgebouwd.
 • Eigenwoningforfait is met 0,05% gestegen.
 • Hypotheekrente is aftrekbaar tegen 51% (wordt elk jaar minder).
 • Minder pensioenopbouw (bij salaris boven € 100.000), opbouw via netto lijfrente kan nog wel.
 • Belastingaangifte voor 1 mei 2015 (in plaats van 1 april 2015).
 • Laag BTW-tarief op arbeidsloon bij verbouwingen (6%) komt per 1 juli 2015 te vervallen.
 • Eigen risico bij zorgverzekeringen bedraagt € 375 (was € 360).
 • Onkostenvergoedingen via uw werkgever wordt anders (werkkostenregeling). Gevolg: er mag minder belastingvrij worden vergoed.
 • Fietsregeling is komen te vervallen.
 • Bijtelling auto van de zaak is aangepast (voor nieuwe auto's die in 2015 worden gekocht).
 • Vrijstelling voor geblokkeerd spaartegoed uit een spaarloonregeling komt in 2016 te vervallen.
 • De AWBZ-regeling wordt vervangen door een WlZ-regeling (Wet Langdurige zorg), andere naam en minder gunstige regeling.
 • Keuzeregeling voor mensen die in het buitenland wonen (met Nederland inkomen) is aangepast.

Fiscale wijzigingen 2015 voor particulieren met kinderen

 • De ouderschapsverlofkorting en alleenstaande-ouderkorting zijn vervallen.
 • De aftrek van de kosten voor levensonderhoud van kinderen is vervallen (veelal bij gescheiden ouders).
 • De schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor een eigen woning van kinderen (en derden) is komen te vervallen.
 • Studiefinanciering wordt per september 2015 (nieuwe schooljaar) vervangen door een leenstelsel.

Fiscale wijzigingen 2015 voor ouderen

 • De AOW-leeftijd is verder verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden.
 • De partnertoeslag AOW komt soms te vervallen als de jongste partner teveel heeft verdiend.
 • Per 1 april 2015 komt de partnertoeslag voor nieuwe AOW'ers te vervallen.
 • Levensloop afkopen is in 2015 voordelig (20% belastingvrij).
 • Ouderentoeslag (extra vrijstelling voor box 3 vermogen) komt per 2016 te vervallen.Fiscale wijzigingen in 2015

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte