Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 5 =

Fiscale wijzigingen in 2015

De wetgeving is in 2015 beperkt aangepast. In dit artikel de belangrijkste wijzigingen.

Fiscale wijzigingen 2015 voor particulieren (iedereen)

 • De tarieven zijn iets verhoogd (0,25%).
 • Algemene heffingskorting wordt bij inkomen boven € 20.000 vlotter afgebouwd.
 • Eigenwoningforfait is met 0,05% gestegen.
 • Hypotheekrente is aftrekbaar tegen 51% (wordt elk jaar minder).
 • Minder pensioenopbouw (bij salaris boven € 100.000), opbouw via netto lijfrente kan nog wel.
 • Belastingaangifte voor 1 mei 2015 (in plaats van 1 april 2015).
 • Laag BTW-tarief op arbeidsloon bij verbouwingen (6%) komt per 1 juli 2015 te vervallen.
 • Eigen risico bij zorgverzekeringen bedraagt € 375 (was € 360).
 • Onkostenvergoedingen via uw werkgever wordt anders (werkkostenregeling). Gevolg: er mag minder belastingvrij worden vergoed.
 • Fietsregeling is komen te vervallen.
 • Bijtelling auto van de zaak is aangepast (voor nieuwe auto's die in 2015 worden gekocht).
 • Vrijstelling voor geblokkeerd spaartegoed uit een spaarloonregeling komt in 2016 te vervallen.
 • De AWBZ-regeling wordt vervangen door een WlZ-regeling (Wet Langdurige zorg), andere naam en minder gunstige regeling.
 • Keuzeregeling voor mensen die in het buitenland wonen (met Nederland inkomen) is aangepast.

Fiscale wijzigingen 2015 voor particulieren met kinderen

 • De ouderschapsverlofkorting en alleenstaande-ouderkorting zijn vervallen.
 • De aftrek van de kosten voor levensonderhoud van kinderen is vervallen (veelal bij gescheiden ouders).
 • De schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor een eigen woning van kinderen (en derden) is komen te vervallen.
 • Studiefinanciering wordt per september 2015 (nieuwe schooljaar) vervangen door een leenstelsel.

Fiscale wijzigingen 2015 voor ouderen

 • De AOW-leeftijd is verder verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden.
 • De partnertoeslag AOW komt soms te vervallen als de jongste partner teveel heeft verdiend.
 • Per 1 april 2015 komt de partnertoeslag voor nieuwe AOW'ers te vervallen.
 • Levensloop afkopen is in 2015 voordelig (20% belastingvrij).
 • Ouderentoeslag (extra vrijstelling voor box 3 vermogen) komt per 2016 te vervallen.meer informatie over Fiscale wijzigingen in 2015

Samengevat:

>
>
>
>