Zorg voor eigen ouders lucratief

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Zorg voor eigen ouders lucratief

De SER (Sociaal Economische Raad) kwam afgelopen week met de aanbeveling dat ouderen die zorg behoeven meer zelf moeten betalen. De gedachte is dat de zorg in Nederland op termijn onbetaalbaar wordt als we op dezelfde voet verder gaan.

Het duurder worden van de zorg zal ertoe leiden dat kinderen vaker zelf voor hun ouders gaan zorgen in plaats van het inschakelen van professionele hulp thuis of een zorgtehuis.

Mantelzorg

Voornoemde zorg wordt mantelzorg genoemd. De overheid wenst dit uiteraard te stimuleren. Voor kinderen die tijdens de laatste fase bij hun langstlevende ouder gaan inwonen kan het extra interessant zijn, met name als er sprake is van enig vermogen. Voor de erfbelasting wordt men dan als partner gezien, mits aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan. Bij overlijden van de ouder krijgt men dan geen vrijstelling erfbelasting over een bedrag van € 19.114, maar van € 603.600. U kunt zelf uitrekenen dat bij een erfbelastingtarief van 20% een behoorlijke besparing wordt gecreëerd.

Voorwaarden

  • U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
  • De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
  • U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
  • U bent allebei meerderjarig.
  • U staat, na de 18e verjaardag van het kind, allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  • U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen, 3 of meer mensen kunnen niet allemaal elkaars partner zijn.
  • Zonder notariële samenlevingsovereenkomst kunt u ook partner zijn als u minimaal 5 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.


Meer weten van zorg voor eigen ouder lucratief

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte