Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
4 + 1 =

Zorg voor eigen ouders lucratief

De SER (Sociaal Economische Raad) kwam afgelopen week met de aanbeveling dat ouderen die zorg behoeven meer zelf moeten betalen. De gedachte is dat de zorg in Nederland op termijn onbetaalbaar wordt als we op dezelfde voet verder gaan.

Het duurder worden van de zorg zal ertoe leiden dat kinderen vaker zelf voor hun ouders gaan zorgen in plaats van het inschakelen van professionele hulp thuis of een zorgtehuis.

Mantelzorg

Voornoemde zorg wordt mantelzorg genoemd. De overheid wenst dit uiteraard te stimuleren. Voor kinderen die tijdens de laatste fase bij hun langstlevende ouder gaan inwonen kan het extra interessant zijn, met name als er sprake is van enig vermogen. Voor de erfbelasting wordt men dan als partner gezien, mits aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan. Bij overlijden van de ouder krijgt men dan geen vrijstelling erfbelasting over een bedrag van € 19.114, maar van € 603.600. U kunt zelf uitrekenen dat bij een erfbelastingtarief van 20% een behoorlijke besparing wordt gecreëerd.

Voorwaarden

  • U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
  • De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
  • U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
  • U bent allebei meerderjarig.
  • U staat, na de 18e verjaardag van het kind, allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  • U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen, 3 of meer mensen kunnen niet allemaal elkaars partner zijn.
  • Zonder notariële samenlevingsovereenkomst kunt u ook partner zijn als u minimaal 5 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.


meer informatie over Zorg voor eigen ouders lucratief

Samengevat:

>
>
>
>