Draaiboek inbreng in de B.V.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Draaiboek inbreng in de B.V.

 1. Overwegen één B.V. of holdingstructuur.
 2. Tekenen intentieovereenkomst en registreren.
 3. Afstemmen naam van de holding en eventueel werkmaatschappij (eventueel met naamsonderzoek).
 4. Taxatie verrichten van het pand.
 5. Opstellen jaarrekening vorig jaar.
 6. Overzicht berekening stakingswinst.
 7. Overwegen en berekenen verlengd eerste boekjaar.
 8. Advies geruisloze of ruisende inbreng in de B.V.
 9. Afstemmen goodwill met de Belastingdienst.
 10. Opstellen concept-inbrengakte van onderneming in de vennootschap.
 11. Verzoek om "Verklaring geen bezwaar" bij ministerie van Justitie.
 12. Oprichting van de vennootschappen uiterlijk 9 maanden na het gewenste tijdstip.
 13. Inbrengverklaring bij oprichting en inbreng.
 14. Inschrijven vennootschappen in het Handelsregister van Kamer van Koophandel.
 15. Beroep doen op vrijstelling overdrachtbelasting bij inbreng.
 16. Opstellen notulen bekrachtiging van rechtshandelingen in de voorperiode.
 17. Nazien mogelijke gevolgen voor de omzetbelasting.
 18. Opgaaf Startende ondernemers fiscus en UWV.
 19. Aanpassen van de administratie.
 20. Aanpassing tenaamstelling op briefpapier, bericht naar relaties, bank e.d.
 21. Openen bankrekening voor de holding.
 22. Beoordelen fiscale eenheid VPB en BTW.
 23. Overleg met de bank i.v.m. hypotheek pand en bankrekeningen, nazien zekerheden en privé borgstelling.
 24. Opstellen stamrechtovereenkomst.
 25. Opstellen arbeidsovereenkomsten.
 26. Opstellen pensioenbrieven, notulen toekenning pensioen.
 27. Opstellen managementovereenkomst.
 28. Opstellen huurovereenkomst pand.
 29. Opstellen leningsovereenkomsten tussen de B.V.'s onderling.
 30. Overschrijven bepaalde activa zoals auto's.
 31. Verrmindering voorlopige aanslagen inkomstenbelasting lopende jaar.
 32. Nazien aanslag inkomstenbelasting vorige boekjaar.
 33. Aanvragen voorlopige teruggave lopende jaar.
 34. Aanvragen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting eerste boekjaar.
 35. Wijziging tenaamstelling bankrekeningen, kredieten, openen nieuwe rekeningen.
 36. Wijzigen tenaamstelling diverse overeenkomsten van eenmanszaak-VOF of maatschap naar de B.V.
 37. Wijzigen algemene voorwaarden.

Draaiboek inbreng in B.V.

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte