Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
5 + 6 =

Verzoek minnelijke taxatie

Belastingdienst

Postbus ......

..............................

Plaats: .............................. Datum: ..................

Geachte heer / mevrouw,

Namens mijn cliënt .............................. B.V., gevestigd te .............................., fiscaal nummer .................., statutair gevestigd in .............................. en kantoorhoudende aan de .............................., vraag ik om een minnelijke taxatie van het zakelijke pand aan de .............................. te .............................., kadastraal bekend onder nummer .................., gemeente ..............................

Deze taxatie houdt verband met het voornemen van .............................. om de onderneming(en) in te brengen in een B.V.-structuur of ..............................

Ik verzoek u om een formulier ‘Opgaaf informatie gezamenlijke taxatie onroerende zaak’ waarop ik de nadere gegevens kan verstrekken van het te taxeren pand ten behoeve van de ‘Overeenkomst gezamenlijke taxatie onroerende zaken’.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

..............................


meer informatie over Verzoek minnelijke taxatie

Samengevat:

>
>
>
>