Verzoek minnelijke taxatie

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Verzoek minnelijke taxatie

Belastingdienst

Postbus ......

..............................

Plaats: .............................. Datum: ..................

Geachte heer / mevrouw,

Namens mijn cliënt .............................. B.V., gevestigd te .............................., fiscaal nummer .................., statutair gevestigd in .............................. en kantoorhoudende aan de .............................., vraag ik om een minnelijke taxatie van het zakelijke pand aan de .............................. te .............................., kadastraal bekend onder nummer .................., gemeente ..............................

Deze taxatie houdt verband met het voornemen van .............................. om de onderneming(en) in te brengen in een B.V.-structuur of ..............................

Ik verzoek u om een formulier ‘Opgaaf informatie gezamenlijke taxatie onroerende zaak’ waarop ik de nadere gegevens kan verstrekken van het te taxeren pand ten behoeve van de ‘Overeenkomst gezamenlijke taxatie onroerende zaken’.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

..............................


Verzoek minnelijke taxatie

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte