Uitstel voor verhoging BTW op concertkaarten

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-03-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Uitstel voor verhoging BTW op concertkaarten

De verhoging van de BTW op theater- en concertkaarten wordt met zes maanden uitgesteld. De ingangsdatum wordt 1 juli 2011 in plaats van 1 januari 2011.

Dat heeft staatssecretaris Weekers (Financiën) bekendgemaakt tijdens het debat in de Eerste Kamer over het Belastingplan 2011. Na die toezegging ging de Senaat in ruime meerderheid akkoord met het Belastingplan.

Staatssecretaris Weekers sprak na de stemming in de Eerste Kamer van een 'scherp, maar open debat'. "Er is lang stilgestaan bij de BTW op theater- en concertkaarten, maar ik wil benadrukken dat het Belastingplan veel meer belangrijke en toekomstgerichte maatregelen omvat. Ik ben blij dat de Senaat het kabinet daarin steunt. En gelet op de belangrijke en omvangrijke opgave van dit kabinet geeft dat veel vertrouwen voor de verdere samenwerking."

De BTW op theater- en concertkaarten is nu 6%. Het kabinet wilde per 1 januari 2011 het normale tarief van 19% gaan heffen, maar op verzoek van de Eerste Kamer – en na overleg binnen het kabinet en met de samenwerkende fracties in de Tweede Kamer – wordt dit met zes maanden uitgesteld. Weekers: "Door de BTW-verhoging uit te stellen, sluiten we in grote lijnen aan op het nieuwe theaterseizoen. Maar uitstel is geen afstel. Forse en soms pijnlijke maatregelen zijn onvermijdelijk bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Bovendien wil dit kabinet de bemoeienis van de overheid met de culturele sector beperken. Dat is de eerlijke argumentatie achter de BTW-verhoging."

Het Belastingplan 2011 kent drie belangrijke pijlers: bevorderen van ondernemerschap en innovatie, bestrijden van fraude en belastingontwijking en stimulering van de woningmarkt. Dat vertaalt zich in de volgende wettelijke veranderingen:

  • De winstbelasting wordt met een half procent verlaagd tot 25%. En het ‘MKB-tarief’ in de winstbelasting wordt definitief op 20% gesteld.
  • Verruiming van de fiscale stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk en uitbreiding van de innovatiebox.
  • Ter stimulering van de bouwsector en woningmarkt geldt voor arbeidskosten bij renovatie tijdelijk (tot 1 juli 2011) het lage BTW-tarief van 6%.
  • In de strijd tegen zwartsparen krijgt de Belastingdienst meer mogelijkheden om geautomatiseerd gegevens uit te wisselen met andere landen.
  • Met nieuwe regels wordt voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen.

Daarnaast wordt de assurantiebelasting verhoogd van 7,5% naar 9,7% en worden de heffingskorting op groene en maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal in de jaren tot 2014 geleidelijk afgebouwd.

Ook bevat het Belastingplan diverse fiscale koopkrachtmaatregelen. Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd. Om participatie te stimuleren, wordt de arbeidskorting verhoogd, werken wordt daarmee lonender. Verder profiteren 65-plussers van een hogere ouderenkorting.

Over het Belastingplan

In totaal rekent de Staat voor 2011 op € 225 miljard aan inkomsten uit belastingen en premies, zoals loon- en inkomstenheffing, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Alle afzonderlijke veranderingen en de nieuwe belastingtarieven voor 2011 zijn opgenomen in het Eindejaarsbericht.

Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag (tegelijkertijd met de Miljoenennota) gepresenteerd. Staatssecretaris Weekers heeft al aangekondigd dat hij zich bij de Belastingplannen voor de periode tot en met 2015 vooral zal richten op vereenvoudiging, fraudebestrijding en verbetering van de uitvoerbaarheid van bestaande belastingregels

Bron: ministerie van Financiën.


Meer weten van uitstel verhoging btw op concertkaarten

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte