Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
6 + 8 =

De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting

Welke informatie heeft de Belastingdienst?

De enveloppe met een mooie blauwe kleur is bij de meeste mensen op de spreekwoordelijke deurmat gevallen. Vóór 1 mei 2016 moet u de aangifte indienen. U kunt ook uitstel vragen. Sinds 1 maart 2016 worden de aangiften alvast deels voor u ingevuld door de Belastingdienst, de zogenaamde vooraf ingevulde aangifte. Er worden sinds 2012 nog meer informatie-onderdelen in uw aangifte toegevoegd.

Welke informatie staat in de vooraf ingevulde aangifte?

Er wordt ontzettend veel informatie in uw aangifte ingevuld, controleer wel of deze informatie juist is. De volgende informatie staat in uw vooraf ingevulde aangifte:

 • naam, burgerservicenummer / sofinummer en geboortedatum van uw kind of kinderen;
 • loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing;
 • loon Zorgverzekeringswet;
 • pensioen en andere uitkeringen;
 • WOZ-waarde en adres van uw eigen woning en de periode dat deze woning uw hoofdverblijf was;
 • gegevens van uw andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis;
 • ontvangen studiefinanciering en uw studieperiode;
 • heffingskortingen: jonggehandicaptenkorting, doorwerkbonus, alleenstaande ouderenkorting, levensloopverlofkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en alleenstaande ouderkorting;
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
 • lijfrentepremies;
 • hypotheekgegevens en dividendbelasting;
 • banksaldi- en spaartegoeden;
 • waarde effectenportefeuilles;
 • leningen en andere schulden;
 • buitenlandse pensioenen uit Duitsland en België;
 • premies AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen);
 • buitenlandse spaartegoeden;
 • inkomsten van zorgverleners uit persoonsgebonden budget;
 • uw burgerservicenummer / sofinummer en geboortedatum;
 • naam, burgerservicenummer / sofinummer en geboortedatum van uw echtgenoot of partner;
 • de periode dat u getrouwd was of samenwoonde in 2015.


meer informatie over De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting

Samengevat:

>
>
>
>