Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
3 + 7 =

Vakantiewoning en belastingen

Belasting over vakantiewoning

"Moet ik mijn vakantiewoning in Spanje in mijn aangifte opnemen en moet ik hierover belasting betalen?"

Antwoord:

U moet uw vakantiewoning (waar die ook is gelegen) in uw Nederlandse aangifte aangeven in box 3. U moet de woning aangeven voor de waarde in het economische verkeer. De lening voor deze woning mag u ook in box 3 opnemen. Meestal krijgt u een belastingvrijstelling voor de vakantiewoning, ga hiervoor in het aangifteprogramma naar "vrijstellingen en verminderingen" en dan naar "aftrek ter voorkoming van dubbele belasting".

Voor landeninformatie over Spanje kijk hier.

Voor overige belastingtips over uw aangifte kijk hier.

Belastingtip

Sinds enkele jaren moet u vakantiewoningen in Nederland waarderen op de WOZ-waarde en dus niet meer op de waarde in het economische verkeer.

Belastingtip

Per saldo zal een vakantiewoning in het buitenland u vaak een fiscaal voordeel opleveren. In Nederland is de vakantiewoning vaak vrijgesteld in uw aangifte en in het buitenland bent u veelal als "niet inwoner" geen of zeer beperkt belastingen verschuldigd. De huurinkomsten op de woning in het buitenland zijn in Nederland belastingvrij.

Belastingtip

Voor vakantiewoningen in Nederland die u voor minder dan 70% aan derden verhuurt, geldt als waardering in uw aangifte de WOZ-waarde, dit is altijd de WOZ-waarde van het vorige jaar. Dus voor de aangifte 2015 gebruikt u de WOZ-waarde per 1 januari 2014.


meer informatie over Vakantiewoning en belastingen

Samengevat:

>
>
>
>
>