Wijzigingen aangifte inkomstenbelasting 2011

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
09-10-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Wijzigingen aangifte inkomstenbelasting 2011

In dit artikel de belangrijkste wijzigingen voor uw aangifte inkomstenbelasting 2011.

Fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap voor ongehuwden en duurzaam gescheiden partners.

  • Samenwoners: tot 2011 konden samenwoners kiezen om partner te zijn, vanaf 2011 is dit niet meer zo. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, bent u als ongehuwd samenwonende verplicht fiscaal partner van elkaar.
  • Gescheiden: tot 2011 was het moment van gescheiden gaan leven van belang, sinds 2011 moet u een verzoek hebben ingediend bij de rechter en mag u niet meer op hetzelfde adres bij de gemeente staan inschreven. Als aan beide voorwaarden wordt voldaan, bent u vanaf dat moment geen partner meer.

Eigen woning

Veel mensen hebben hun woning te koop staan. Als uw voormalige eigen woning te koop staat, dan mag u de hypotheekrente gedurende 3 jaar nog aftrekken. Dus als uw woning sinds 2008 te koop staat, dan is de rente in 2009, 2010 en 2011 aftrekbaar. Heeft u een woning in aanbouw of nog leegstaan en u gaat er in de toekomst wonen? ook dan geldt de genoemde regeling en kunt u gedurende 3 jaar de hypotheekrente aftrekken.

De regeling voor aftrek van monumenten is verruimd, laat u hierover door een fiscaal jurist informeren.

Lijfrentepremies

De premies voor een lijfrenteverzekering of de bedragen die u stort op een lijfrentespaarrekening mag u in 2011 alleen nog aftrekken als u de premie ook daadwerkelijk in 2011 heeft betaald, dus vóór 31 december 2011.

Lening aan startende ondernemer

Heeft u in 2011 een lening verstrekt aan een startende ondernemer (durfkapitaal), dan mag u het verlies op de lening niet meer aftrekken. Is de lening voordien verstrekt, dan is aftrek wel mogelijk.

Ziektekosten

Bent u op 1 januari 2011 nog geen 65 jaar en is uw inkomen niet hoger dan € 33.485 en heeft u zorgkosten, dan mag u bepaalde zorgkosten verhogen met 40% (was 77%). Uitgaven voor genees- en heelkundige hulp en reiskosten ziekenbezoek tellen niet mee voor deze verhoging.

Box 3 vermogen

Sinds 1 januari 2011 geldt er 1 peildatum, namelijk het vermogen per 1 januari 2011. De vrijstelling voor groene beleggingen is komen te vervallen.

Minderjarige kinderen

De meeste inkomsten en vermogens van minderjarige kinderen worden toegerekend aan de ouders. De ingehouden dividendbelasting is ook bij de ouders te verrekenen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sinds 2011 moeten verzekeraars loonheffing inhouden op uw uitkering. De loonheffing is een voorheffing op de te betalen inkomstenbelasting. Als u meerdere inkomensstromen heeft, moet u vaak bijbetalen.


Wijzigingen aangifte 2011

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte