Fiscale maatregelen 2012 en 2013

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
09-10-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fiscale maatregelen 2012 en 2013

Het ontslag van het kabinet is aangevraagd en het wachten is op verkiezingen. Het is echter dringend noodzakelijk per direct maatregelen te nemen om de crisis te bestrijden.

Onderstaand een kort overzicht van de fiscale maatregelen die het gevallen kabinet voor ogen had. Uiteraard is het afwachten wat er uiteindelijk door de Tweede Kamer wordt aangenomen, maar dit pakket zal het startpunt van de onderhandelingen zijn.

Voorgenomen fiscale maatregelen kabinet Rutte I

 1. Beperking hypotheekrenteaftrek
  Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft, die gedurende de looptijd volledig en tenminste annuïtair wordt afgelost. De KEW blijft gehandhaafd voor bestaande gevallen.
  Extra aflossen wordt gestimuleerd.
 2. Verhoging schenkingsfaciliteit
  Schenkingen gericht op schuldaflossing eigen woning worden vrijgesteld tot maximaal € 100.000 (i.p.v. € 50.000), waarbij de leeftijdsgrens wordt verhoogd naar 45 jaar.
 3. BTW-verhoging
  Het lage BTW-tarief wordt verhoogd van 6% naar 7%; het hoge BTW-tarief wordt verhoogd van 19% naar 21%. De opbrengst wordt gebruikt voor verlaging van de tarieven in de inkomstenbelasting.
 4. Invoering winstbox IB / grondslagverbreding IB / VPB
  Fiscale aftrekmogelijkheden worden (deels) geschrapt: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, VAMIL, KIA, EIA, MIA.
  Per 2015 wordt een aparte winstbox ingevoerd.
 5. Renteaftrekbeperking terzake deelnemingen
  De aftrek van deelnemingsrente bedrijven wordt beperkt.
 6. Pensioenopbouw topsalarissen beperkt
  Voor salarissen hoger dan 3x modaal wordt de pensioenopbouw afgetopt.
 7. Roken wordt duurder
  Accijns op sigaretten en shag gaat met € 0,20 omhoog.
 8. Bankenbelasting wordt verdubbeld.
  Opbrengst wordt gebruikt voor verbetering van het EMU-saldo.
 9. Vertrekbonussen worden extra belast
  Excessieve vertrekvergoedingen worden vanaf € 266.000 belast met 75% heffing bij de werkgever.
 10. Budget vitaliteitspakket wordt beperkt
  Budget voor extra doorwerkbonussen wordt beëindigd. Budget voor mobiliteit wordt bevroren.
 11. Verlaging overdrachtsbelasting voor woningen
  De overdrachtsbelasting voor woning wordt structureel 2%.
 12. Onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft
  De onbelaste reiskostenvergoeding (€ 0,19 per kilometer of kosten openbaar vervoer) wordt volledig afgeschaft. Vergoeding van zakelijke reiskosten valt straks onder de werkkostenregeling.
 13. Vrijstelling privégebruik auto bij minder dan 500 km wordt afgeschaft
  De vrijstelling vervalt ook bij privégebruik van minder dan 500 km.

Belastingmaatregelen 2012 en 2013

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte