Kijkje in keuken van de Belastingdienst

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
09-10-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Kijkje in keuken van de Belastingdienst

Een kijkje in de keuken van de Belastingdienst. Waar zijn ze mee bezig? Welke controles worden er uitgevoerd? Waar is de Belastingdienst scherp op? Welke bezwaarschriften worden er door ondernemers ingediend?

Inleiding informatie Belastingdienst

In 2011 is 3% van de aangiften inkomstenbelasting van particulieren gecontroleerd door een mens (de inspecteur). De rest wordt via een computer gecontroleerd via een analyse van de cijfers en de reeds aanwezige informatie. De computer zal dus bepalen welke aangiften gecontroleerd worden.

Welke onderzoeken vinden er plaats?

Sinds 2011 wordt er zwaar ingezet op fraudebestrijding. De controle wordt steeds intensiever maar met name op basis van computerdata.

  1. BTW-nummers: BTW-fraude is een veel voorkomende fraude. Er worden 26.000 nummers permanent gemonitord. Door buitenlandse belastingdiensten werd er ruim 700 keer informatie over Nederlandse bedrijven opgevraagd. Er wordt ruim 400 keer informatie opgevraagd in het buitenland.
  2. Bezwaarschriften: er worden meer bezwaarschriften ingediend dan in voorgaande jaren, ruim 17%. Van alle bezwaarschriften heeft 30% betrekking op verschillen van inzicht.
  3. Zwart sparen: regelmatig krijgt de Nederlandse Belastingdienst informatie uit het buitenland over verzwegen vermogen. De actie buitenlands vermogen is erg succesvol. Ook nu nog wordt hier zwaar op ingezet.
  4. Omzetbelasting en auto: er zijn veel bezwaarschriften ingediend tegen de correctie BTW gebruik bij de auto van de zaak. Er wordt nu een proefprocedure gevoerd, de bezwaarschriften worden aangehouden.
  5. Dividendbelasting: er zijn veel bezwaarschriften ingediend door buitenlandse bedrijven omdat ze van mening zijn dat er onterecht dividendbelasting wordt ingehouden. Vele procedures zijn succesvol.
  6. BPM: er worden veel bezwaar- en beroepszaken gevoerd over de BPM. De meeste procedures hebben betrekking op de waardebepaling van de auto of de berekening van de afschrijving. De Hoge Raad heeft op 12 maart 2012 geoordeeld dat de Nederlandse wetgeving in strijd is met het EU-recht, een gezonde basis voor een grote stroom aan bezwaarschriften. De Belastingdienst wil af van de aangiften BPM die hun basis vinden in een taxatierapport, hier wordt veel over geprocedeerd.
  7. Kansspelbelasting: veel ondernemers in de speelautomatenhandel verzetten zich tegen de kansspelbelasting. De voorraad bezwaarschriften loopt elke maand op. Er lopen diverse proefprocedures, dit zal echter nog wel even duren.


   
Bron: kamerbrief halfjaarsrapportage Belastingdienst.


Kijkje in de keuken Belastingdienst

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte