Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
9 + 4 =

Verliesverrekening inkomstenbelasting

Verliezen kunnen 3 jaar terug en 9 jaar vooruit worden verrekend. Uw verlies over 2015 kunt u dus verrekenen met uw positieve inkomen in 2012, 2013 en 2014. Als er dan nog verlies over is dan kunt u dit in de toekomst verrekenen, edoch voor 2025.

Verliesverrekening

Verliezen uit box 1

Een verlies wordt eerst in het jaar zelf met positief ander inkomen verrekend (horizontale verliesverrekening). Verliesverrekening moet eerst plaatsvinden binnen dezelfde box (bijvoorbeeld verlies uit een onderneming verrekenen met positief inkomen uit een dienstbetrekking). Het verlies in box 1 (arbeid, winst, woning) kan vervolgens worden verrekend met het box 1 inkomen uit de vorige 3 jaren (verticale verliesverrekening), te beginnen met het box 1 inkomen van het oudste jaar. Als er dan nog verlies overblijft, dan kan dit worden verrekend met inkomsten in de komende 9 jaar. Negatieve persoonsgebonden aftrek kan alleen met toekomstig positief inkomen worden verrekend. Dit is niet tijdsgebonden

Verliezen uit box 2

Verliezen in box 2 kunnen alleen worden verrekend met box 2 inkomsten (aanmerkelijk belang dividenden of vervreemdingswinsten). Ook hier is verticale verliesverrekening mogelijk, zij het slechts 1 jaar terug en maximaal 9 jaar vooruit. Resteerd er na beëindiging van uw aanmerkelijk belang nog een niet verrekend verlies, dan wordt u na 2 jaar een belastingkorting toegekend. Deze belastingkorting bedraagt 25% van het niet verrekende verlies. De belastingkorting wordt verrekend met het box 1 inkomen uit het jaar van toekenning van de belastingkorting en de daarop volgende 7 jaar, maar uiterlijk 9 jaar na het ontstaan van het verlies.

Verliezen box 3

Kunnen niet voorkomen.

Let op

Zorg ervoor dat u een verliesbeschikking heeft, zonder beschikking kan verliesverrekening niet plaatsvinden.

Verliesverrekening met partner

Verliescompensatie tussen gehuwden en samenwoners onderling is niet mogelijk, een verlies is dus gekoppeld aan de persoon.


meer informatie over Verliesverrekening inkomstenbelasting

Samengevat:

>
>
>
>