Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
4 + 1 =

Aftrekbare kosten voor een onderneming

Van de omzet / opbrengsten mag u de zakelijke kosten (goed koopmansgebruik) aftrekken.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Enkel de kosten die u maakt voor de echte (zakelijke) belangen van de onderneming zijn aftrekbaar. Dit zijn de kosten die een weldenkende ondernemer voor of ten behoeve van zijn onderneming maakt. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:

 1. Adviezen voor de onderneming.
 2. Huur bedrijfspand.
 3. Verzekeringen.
 4. Onderhoudskosten.
 5. Computers, etc.
 6. Zakelijke telefoongesprekken thuis en op uw bedrijf.
 7. Vakliteratuur.
 8. Personeelskosten.
 9. Grondstoffen, goederen, inkoop van materialen, etc.
 10. Werkkleding (voorwaarden).

Bij de beoordeling of kosten aftrekbaar zijn gaat de Belastingdienst niet op "uw stoel" zitten. Als de onderneming duidelijk kan maken dat de kosten een zakelijk motief hebben, zal de Belastingdienst de kosten accepteren. U bent dus als ondernemer vrij om zelf te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt.

Als de kosten echter ongebruikelijk hoog zijn of en / of uw privébelangen dienen, dan hoeft de Belastingdienst de kosten niet te accepteren als aftrekbare ondernemingskosten.

Kosten die u gespreid over jaren moet aftrekken

Sommige kosten worden gezien als investeringen, deze mag u niet ineens ten laste van de winst brengen. Hierbij gaat het om:

 1. Aankoop bedrijfsmiddel (afschrijven in enkele jaren).
 2. Vooruitbetaalde kosten (kosten voor meerdere of toekomstige jaren, aftrekbaar in het jaar waarin de onderneming nut heeft van die kosten).

>
>
>
>