Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
8 + 7 =

Herinvesteringsreserve verlenging termijn

Via een HIR (herinvesteringsreserve) kan de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel terzijde worden gezet. De belasting hierover kan enkele jaren worden uitgesteld mits een nieuw bedrijfsmiddel wordt gekocht, de termijn van 3 jaar kan worden verlengd (mits er sprake is van bijzondere omstandigheden).

Inleiding

Er wordt belasting betaald over winsten van uw bedrijf. Via een herinvesteringsreserve hoeft u niet direct belasting te betalen over de boekwinst die u maakt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld een auto of bedrijfspand. De HIR moet wel binnen 3 jaar na verkoop worden besteed, anders wordt de winst alsnog belast. De Belastingdienst kan deze termijn verlengen als de aankoop van het nieuwe bedrijfsmiddel in gang is gezet. Hierbij moet er wel sprake zijn bijzondere omstandigheden.

Jurisprudentie verlenging termijn HIR

De termijn voor de herinvesteringsreserve kan volgens de Rechtbank in Breda worden verlengd. Het is echter wel verstandig om hierover afspraken met de inspecteur te maken. In deze casus verlengde de inspecteur de termijn met 12 maanden, daarna was het nieuwe bedrijfsmiddel nog niet gekocht. De inspecteur belastte de boekwinst alsnog. De B.V. stelde: "Er is een begin gemaakt aan de uitvoering en aankoop kon door zeer bijzondere omstandigheden niet doorgaan." De Rechtbank stelt hierbij dat de termijn voor de HIR opnieuw met 12 maanden kon worden verlengd.

Bron: Rechtbank Breda, 10 maart 2010, LJN: BL9539.

meer informatie over Herinvesteringsreserve verlenging termijn

Samengevat:

>
>
>
>
>