Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
8 + 7 =

Gebruikelijk loon DGA na aftrek pensioen

De laatste jaren zijn er veel uitspraken van rechters over het gebruikelijke loon van een DGA. De belangrijkste vraag is veelal: "Hoe moet het gebruikelijke loon worden berekend?"

Waarom gebruikelijk loon DGA?

Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) zal vaak kijken naar een zo optimaal mogelijk salaris. Het uiteindelijke belastbaar inkomen boven de (ongeveer) € 55.000 wordt belast tegen 52%, in dat geval is het fiscaal voordeliger om dividend uit te keren (tarief geen 52% maar ongeveer 40%) Het gebruikelijk loon bedraagt € 44.000 (cijfers 2014-2016).

Wat is gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon is het loon na aftrek van pensioenpremies en bijdragen voor bijvoorbeeld de levensloopregeling. De heer X is tandarts. De bepaling van zijn salaris is als volgt berekend:

  1. De netto omzet, voor zover die is toe te rekenen aan de tandheelkundige werkzaamheden van de heer X.
  2. Deel van de omzet wordt toegerekend aan de werkzaamheden van waarnemers of assistentes.
  3. Er worden pensioenpremie en levensloopstortingen in mindering gebracht op het salaris.

De Rechtbank Den Haag is akkoord met ad 3 (vermindering pensioen / levensloop). Het Gerechtshof oordeelt dat bij de vaststelling van het gebruikelijk loon ook rekening mag worden gehouden met de pensioenlasten en de bijdragen aan een levensloopregeling. Het Hof wijst erop dat hiermee bij de waarnemend tandartsen, met wie is vergeleken, ook rekening wordt gehouden. Het Hof verwerpt hierbij de stelling van de inspecteur dat de dotaties van X aan de levensloopregeling ongebruikelijk zijn. Het Hof gaat er namelijk vanuit dat ze in overeenstemming zijn met de wettelijke normen. Verder heeft de Rechtbank terecht rekening gehouden met de door de assistentes gegenereerde omzet. Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Bron DGA loon en pensioen

Gerechtshof Den Haag d.d. 28 maart 2014.


meer informatie over Gebruikelijk loon DGA na aftrek pensioen

Samengevat:

>
>
>
>