Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
5 + 9 =

TBS-regeling en gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2011 moet bij een gemeenschap van goederen de TBS-regeling anders worden ingevuld.

TBS-regeling en gehuwd zijn

Op 15 januari 2010 deed de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak (Hoge Raad 15 januari 2010, nr. 08/03923). Volgens de Hoge Raad moet een ter beschikking gesteld (TBS) vermogensbestanddeel bij een gemeenschap van goederen worden aangegeven bij de partner die de bestuursmacht over het vermogensbestanddeel heeft. De minister stelt per direct nieuwe (reparatie-)wetgeving voor omdat men hierdoor de belastingwetgeving kan manipuleren. Dit kan bijvoorbeeld om het zo te structureren, dat het inkomen uit een TBS-regeling volledig bij de minst verdienende partner terecht komt.

Reparatiewetgeving TBS-regeling

In de reparatiewetgeving wordt voorgesteld om bij een gemeenschap van goederen het inkomen aan beide partners toe te rekenen, beide voor 50%. Er wordt ook een doorschuiffaciliteit opgenomen voor een aanmerkelijk belang of terug uit de B.V. De nieuwe regeling geldt alleen voor vermogen dat ter beschikking wordt gesteld aan de B.V. en dus niet voor vermogen dat ter beschikking wordt gesteld aan de eenmanszaak, VOF of maatschap. De nieuwe regeling zal in werking treden per 1 januari 2011.

Belastingtip

Als men dit jaar gaat trouwen, is het aan te bevelen om te kiezen voor de 50/50 toerekening.


meer informatie over TBS-regeling en gemeenschap van goederen

Samengevat:

>
>
>
>