Grensarbeider en belastingen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
29-10-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Grensarbeider en belastingen

Mensen die in Nederland werken en in het buitenland (zoals België of Duitsland) wonen, worden grensarbeider genoemd. De belastingen worden in dergelijke gevallen vaak in Nederland betaald (land waar u werkt). Echter .. het woonland zal heffen op grond van uw woonplaats, Nederland zal heffen omdat u daar woont. Het belastingverdrag zal vervolgens regelen wie er mag heffen (meestal het werkland).

Grensarbeider vanaf 2015

Nederlanders die buiten Nederland werken, worden vanaf 2015 soms zwaar gestraft. Als u niet minimaal 90% van uw inkomen (in box 1, 2 en 3) in Nederland heeft verdiend, dan heeft u geen recht op speciale faciliteiten in Nederland (belangrijkste de hypotheekrenteaftrek). Tot 2015 hadden deze grensarbeiders een zogenaamde keuzemogelijkheid, ze konden kiezen "Nederlandse regeling toepassen of niet." Voorbeeld:

  • Henk verdient € 80.000 in Nederland.
  • Henk betaalt € 25.000 hypotheekrente over zijn woning in het buitenland.
  • Henk heeft € 400.000 op de bank staan (voordeel sparen en beleggen € 16.000, zijnde 4% van € 400.000), dit wordt belast in het woonland (niet in Nederland).
  • Totaal inkomen € 96.000, hiervan wordt 83% in Nederland belast (80/96).
  • Gevolg: tot 2015 was de hypotheekrente in Nederland aftrekbaar, vanaf 2015 niet meer omdat hij minder dan 90% van zijn wereldinkomen in Nederland geniet.

In de omschreven situatie heeft e.e.a. voor de fiscale partner van Henk ook nog negatieve gevolgen door het vervallen van de 90%-regeling. Zij ontvangt namelijk geen heffingskortingen meer in Nederland. Het is ook oppassen als de fiscale partner een baan heeft in het woonland, dit inkomen moet bij het inkomen van de andere partner worden opgeteld. Vaak is het dan voordeliger dat de fiscale partner stopt met werken in het buitenland.

Belastingtip grensarbeider

Henk kan ervoor kiezen om zijn spaargeld onder te brengen in een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon. Het vermogen verplaatst dan van box 3 naar box 2. Het inkomen in box 2 kan worden gestuurd (wanneer vermogen terugbetalen en / of dividend uitkeren). Of een rechter dit zal accepteren (fraus legis), is nog de vraag.

Henk kan er ook voor kiezen om de gehele woning over te brengen naar zijn fiscale partner, waarschijnlijk zal de hypotheekverstrekker hier moeilijk over doen.


Grensarbeider en belastingen

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte