Pokeren en belastingen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-05-2017
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Pokeren en belastingen

Moeten pokeraars belasting betalen of kunnen ze beter emigreren?

Ook pokerspelers moeten belasting betalen. Hoeveel je moet betalen en hoe je de belastingheffing kunt beperken of voorkomen leest u in dit artikel

Geen kansspelbelasting over buitenlandse pokersite

Henk speelt poker op de site pokerstar.eu. De aanbieder is gevestigd op Malta (en moedermaatschappij op exotisch oord namelijk Isle of Man). Er wordt een aanslag kansspelbelasting opgelegd aan Henk. De rechtbanken het Gerechtshof vernietigen de aanslag kansspelbelasting.

Pokerwebsite op malta vrijgesteld

Een poker website die is gevestigd op Malta is vrijgesteld van kansspelbelasting. Dit heeft het Gerechtshof in Amsterdam in 2015 bevestigd (ECLI NL GHAMS 2015 5201) . Er was een vergunning in Malta afgegeven voor de pokerwebsite en de eigenaren van de site wonen in Malta (en niet buiten de EU, zoals de inspecteur stelt). Het hof acht van ondergeschikt belang dat de in verband met de website gebruikte servers slechts deels op Malta staan en dat het emailverkeer van de deelnemers via een server op het eiland Man verloopt. Dit geldt ook voor het feit dat de marketingactiviteiten voor pokerstars.eu vanuit het eiland Man worden geïnitieerd en uitgevoerd. Conclusie: geen kansspelbelasting !

Kansspel of ondernemer?

Volgens kenners is pokeren geen kansspel maar een behendigheidsspel. Over bedragen die een pokeraar wint, moet kansspelbelasting worden betaald, aldus de Belastingdienst. De wetgeving is nog steeds onduidelijk en er lopen een aantal (proef)procedures. Het duurt nog een paar jaar voordat er duidelijkheid zal zijn, temeer omdat niet duidelijk is of de Nederlandse wetgeving in strijd is met de Europese wetgeving. Het beste advies is een emigratie naar bijvoorbeeld Malta of een afspraak met de Belastingdienst.

Fiscale gevolgen pokeren

Ik ben geen pokeraar maar fiscaal jurist. In dit artikel een fiscale beschouwing. Gaat u er eens rustig voor zitten en neem de tijd, het is lastige materie. De conclusie is dat  de Hoge Raad ruim 10 jaar geleden heeft bepaald dat pokeren een kansspel is, de lagere rechters het er niet over eens zijn en de wetgeving in Nederland wel eens in strijd kan zijn met Europese wetgeving. Daarnaast zijn er nu diverse uitspraken die aangeven dat pokeren een behendigheidsspel is.

De praktijk laat de vraag kansspel/behendigheidsspel eenvoudig beantwoorden. Zet de beste 10 pokeraars aan een tafel met 10 werknemers van de Belastingdienst, poker 5 uur en kijk wie er gaat winnen. Bij een kansspel is vast te berekenen hoe vaak een ieder kan winnen, de praktijk zal anders uitwijzen. Doe ditzelfde via het internet en neem deze informatie mee bij een procedure.  Dit lijkt niet helemaal op de toelichting van de Hoge Raad in 1998 maar lijkt mij alleszins redelijk. De Hoge Raad stelde in 1998 omtrent pokeren: : voldoende is dat aan de hand van psychologische of wiskundige onderzoeken en/of de omschrijving van de spelregels en/of algemeen menselijke ervaringsregels belangrijke indicaties worden verkregen omtrent de vraag welke resultaten de grote meerderheid der spelers in de praktijk bij een spel behaalt.

In het algemeen zal pokeren een verlies opleveren, voor specialisten zal dit anders zijn omdat ze als professional redelijk goed bestand zijn tegen mensen die gewoon een kaartje leggen. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

  1. Ondernemer: box 1
  2. Normaal vermogensbeheer of hobby: box 3
  3. Kansspel


Het wordt tijd dat de Hoge Raad zich opnieuw gaat buigen over deze materie, aan de ene kant was toen Europese wetgeving minder van belang en aan de andere kant is het spelletje pokeren in de loop van de laatste 5-10 jaar anders geworden.

Standpunt Belastingdienst over pokeren

Pokeren wordt steeds populairder. Op internet, tv of via de iPhone, overal kom je het tegen. De Belastingdienst ziet pokeren als een kansspel. De Hoge Raad besliste op 3 maart 1998 dat poker een kansspel is. In 2010 was er een tweetal uitspraken die tegenstrijdig waren, de rechtbank Leeuwarden (uitspraak 14 oktober 2010) was het met de Hoge Raad eens. Echter op 2 juli 2010 was de Rechtbank 's Gravenhage een andere mening toegedaan: poker is volgens deze rechter geen kansspel, maar een behendigheidsspel (met kansspelelementen).

Sinds 2014 staat door een tweetal procedures redelijk vast dat de Belastingdienst geen kansspelbelasting mag heffen over pokerspelen in het buitenland (binnen de Europese Unie). Cassatie door de Belastingdienst zou nog een wijziging hierin kunnen aanbrengen.

Kansspelbelasting en pokeren

Een kansspel is een spel dat gebaseerd is op geluk. Hierbij kunt u denken aan een staatslot. De kansspelbelasting bedraagt 29%. Bedragen tot € 454 zijn vrijgesteld. Wint u meer dan € 454, dan is het gehele bedrag belast. De belasting moet worden betaald door degene die het geld krijgt. Meestal zal de uitbetaler de belasting inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Kansspelbelasting moet ook worden betaald op prijzen uit het buitenland. Hierbij kunt u denken aan buitenlandse loterijen of een pokertoernooi in het buitenland.

In Nederland mag alleen Holland Casino legaal het pokeren aanbieden. Er zijn veel Nederlanders die via internet geld verdienen (en verliezen) met pokeren. Sommige pokeraars verdienen ook geld in Las Vegas of in andere delen van de wereld. De Belastingdienst vindt dat hierover 29% kansspelbelasting moet worden betaald. Het gaat dan om de winst, derhalve hetgeen dat wat wordt gewonnen minus de inzet. Dit laatste is veelal moeilijk aan te tonen, leg dit dus goed vast (desnoods met uw telefoon of via een boekhouding).

Is poker een kansspel of niet?

In een niet fiscale zaak heeft de Rechtbank in Den Haag in juli 2011 bepaald dat pokeren een behendigheidsspel is. De verdachte had zonder vergunning een pokertoernooi georganiseerd, dit is in strijd met de Wet op de Kansspelbelasting. De rechter oordeelde dat pokeren geen kansspel is, maar een behendigheidsspel. Een vergunning was niet nodig en de verdachte is vrijgesproken. De advocaat (de heer mr. Peter Plasman) was er blij mee, de Belastingdienst niet, lijkt mij. In deze zaak ging het om een bijzonder soort pokeren, namelijk Texas Hold'em. Dit maakt volgens kenners geen verschil met andere varianten. Online pokeren zou wel een kansspel kunnen zijn. Hierbij ontbreken namelijk vele varianten (petje, zonnebril, wie is tegenspeler, etc.). Bij de uitspraak is een onderzoeksrapport uit 2009 (Universiteit Tilburg) als belangrijk argument gehanteerd. Er is hoger beroep aangekondigd, de wedstrijd is dus nog niet voorbij. In Europa wordt pokeren wel als een kansspel gezien. In de Bussumse pokerzaak moet nog uitspraak worden gedaan door de Rechtbank in Amsterdam. De kans lijkt groot dat de wetgeving in 2011 wordt aangepast.

Het gevolg van de uitspraak van de rechtbank in Den Haag is, dat er onterecht kansspelbelasting is geheven over de inkomsten van pokeraars. De belastingrechter heeft zich hier wisselend over uitgelaten, het wachten is op een procedure. Volgens Plasman (en vele anderen) is het arrest van de Hoge Raad uit 1998 niet meer actueel.

Pokeren in Nederland of in buitenland

Voor de Belastingdienst is het van belang waar u woont. Woont u in Nederland, dan moet u in Nederland belasting betalen. De vraag is wel wie de belasting moet betalen. Werkt u bij een werkgever, dan zal hij loonheffing inhouden en afdragen, dit doet hij voor en namens de belastingplichtige. Bij een pokertoernooi in Nederland zal de organisator veelal kansspelbelasting afdragen.

Binnen de Wet op de Kansspelbelasting (Ksb) wordt een onderscheid gemaakt tussen binnenlandse (organisator woont in Nederland of is hier gevestigd) en buitenlandse kansspelen. Een buitenlands kansspel is een niet binnenlands belastingspel (negatieve formulering). Bij binnenlandse kansspelen is de organisator en / of aanbieder de belastingplichtige. Bij buitenlandse kansspelen is de gerechtigde (de pokeraar) de belastingplichtige. Het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse pokerspelen lijkt in strijd met diverse bepalingen uit het Europese recht, dit is thans nog niet bij een rechter onder de aandacht gebracht.

Bij een buitenlands pokertoernooi moet de pokeraar over de bruto inkomsten kansspelbelasting betalen (inzet mag niet worden verrekend). Bij een buitenlands internet pokertoernooi mag de inzet wel worden verrekend..

De kansspelbelasting is (evenzo als loonbelasting) een aangiftebelasting, u moet maandelijks zelf opgeven wat er is verdiend met pokeren. Het verrekenen van verliezen tussen toernooien is lastig en dit vormt binnen de Ksb ook vaak het probleem.

Als er in het buitenland ook kansspelbelasting wordt geheven (zoals in België), kunt u via het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting (Bvdb) voorkomen dat u zowel in Nederland als in België zou betalen. In artikel 52 van het genoemde besluit mag een in Nederland wonende pokeraar een vrijstelling claimen, als de winst in het buitenland tevens is onderworpen aan een gelijksoortige belasting (dus een soort kansspelbelasting in het buitenland). Het moet dan gaan om een belasting die qua oorzaak en qua object lijkt op kansspelbelasting. Dit is een bron van gezeur, dat mag duidelijk zijn. Of er daadwerkelijk belasting wordt betaald, is niet van belang. De Belastingdienst stelt meestal dat de buitenlandse heffing niet snel lijkt op de Nederlandse kansspelbelasting, immers in Nederland wordt geheven bij de organisator en in het buitenland moet de pokeraar meestal zelf belasting betalen. Dit is volgens de Belastingdienst een belangrijk verschil, waardoor artikel 52 Bvdb niet van toepassing is.

Pokeren en inkomstenbelasting

Het tarief voor de kansspelbelasting is 29%, dit is niet gek. Het grootste nadeel is dat verliezen vaak niet kunnen worden verrekend en kosten niet aftrekbaar zijn.

Is een pokeraar een ondernemer? Voor de inkomstenbelasting moet er een bron van inkomen zijn. Dit inkomen moet in redelijkheid te verwachten zijn. In de praktijk zijn er met de Belastingdienst afspraken te maken, zodat u onder de inkomstenbelasting (winst uit onderneming) valt, de kansspelbelasting is dan een voorheffing die verrekenbaar is. Kosten zijn dan aftrekbaar en toernooien waar u verlies maakt kunt u als verlies opnemen. Doordat er veel naheffings- en navorderingsaanslagen worden opgelegd, zie je veel pokeraars fiscaal vluchten naar warmere oorden.

Emigratie en pokeren

Er is een aantal landen waar pokeraars naar toe emigreren. De belangrijkste reden voor emigratie zijn:

  • onduidelijke wetgeving in Nederland;
  • verliezen uit het buitenland zijn niet verrekenbaar met winsten;
  • inzet bij buitenlandse toernooien zijn niet verrekenbaar met winsten;
  • de als agressief ervaren invallen van de Belastingdienst;
  • lagere heffing in het buitenland;
  • beperkte binding met Nederland.

De belangrijkste landen waar pokeraars naar toe emigreren zijn: België, Malta, Tsjechië en Ierland. De laatste jaren komen ook de Verenigde Arabische Emiraten (zoals Dubai) in beeld. In de nabije toekomst zou Frankrijk ook in dit rijtje thuis kunnen horen, de nieuwe pokerwet (tarief 2%) is echter uitgesteld.

Pokeren en Europese wetgeving

De rechtbank in Haarlem (uitspraak is nog niet gepubliceerd, uitspraak in november 2011) heeft bepaald dat de Nederlandse wetgeving in strijd is met Europese wetgeving. In deze casus won een pokeraar 30.000 euro bij een toernooi in Boedapest en Praag (voor de kenner, hier wordt de poker variant, Texax Hold'em, gespeeld. Volgens de rechter wordt er gediscrimeerd, dit ziet met name op de berekening van de grondslag, een pokeraar moet over zijn bruto inkomen kosten betalen en holland casino rekent af over bruto inkomen -/- inleg. Het onderscheid tussen Nederlandse "gokkers" die in het buitenland pokeren en Nederlandse "gokkers" die in Nederland pokeren is discriminerend en in strijd met Europese wetgeving. De belastingdienst zal wel in hoger beroep gaan.


Poker en belastingen

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte