Innovatiebox

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
08-09-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Innovatiebox

Winsten die worden gemaakt binnen de innovatiebox, worden belast tegen een VPB-tarief van 5%.

Besluit Innovatiebox 2014

Het besluit over de innovatiebox (art. 12b Wet Vennootschapsbelasting 1969) geeft een uitgebreide uitleg over

  • uitvoering
  • elementen van de innovatiebox
  • toegangscriteria innovatiebox

Het besluit d.d. 1 september 2014 kunt u hier raadplegen.

Praktische aspecten van de innovatiebox

Vanaf 2010 is de octrooibox omzet in de innovatiebox en daarmee weer extra laagdrempelig  geworden. Een overzicht van de wijzigingen vindt u hier (KLIK). De overheid wil innovatieve bedrijven stimuleren met een forse korting op de verschuldigde vennootschapsbelasting. Wellicht kan ook uw bedrijf gebruik maken van deze faciliteit. Daarvoor moet sprake zijn van immateriële vaste activa op uw balans en uw onderneming moet in de vorm van een B.V. worden uitgeoefend.

Wijziging innovatiebox 2013

Per 1 januari 2013 is de innovatiebox aangepast. Innovatieve ondernemers mogen vanaf 2013 25% van de winst binnen het bedrijf (rechtspersoon zoals BV en NV) aanmerken als voordeel voor de innovatiebox, dit met een maximum van  25.000 euro. Dit deel van de winst wordt dan niet belast tegen een tarief van 20% of 25% maar slechts tegen een tarief van 5%. Het is wel van belang dat het Agentschap.nl de producten of diensten aanmerkt als innovatief. De extra eis dat minstens 30% van de winst/inkomen moet worden behaald met het vernieuwende product (door een octrooi) komt te vervallen, dit is voor de praktijk erg prettig. Er wordt voor een termijn 36 maanden (dus 3 jaar) duidelijkheid gegeven. De innovatiebox geldt voor winsten die samenhangen met een octrooi of patent en niet voor inkomsten uit een logo, merk of iets wat hierop lijkt.

Contactpersoon

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf, kunt u contact opnemen met de heer Yvo H. Burkink FB, hij is als fiscalist verbonden aan Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. Hij is regelmatig betrokken bij het overleg over de innovatiebox en is graag voor u spreekbuis met de Belastingdienst.

De regeling in het kort

Bij investeringen door Vpb-plichtige lichamen in bedrijfsmiddelen die worden aangemerkt als immateriële vaste activa, waaronder ook software, kan gebruik worden gemaakt van de innovatiebox. Het moet investeringen betreffen waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven of er moet een octrooi voor zijn verleend. Het tarief is dan geen 20% tot 25,5%, maar vanaf 2010 slechts 5%. Er is geen maximum meer aan verbonden. Tot 50% van het werk mag door derden worden verricht.

Enkele praktische aspecten

De balans

Op de balans moet sprake zijn van immateriële vaste activa. Bij kleinere ondernemingen, waarvoor onder die nieuwe bepalingen de innovatiebox nu juist ook eerder van toepassing is, wordt vaak alleen een fiscale balans opgesteld. De fiscale wetgeving bepaalt dat de kosten van immateriële vaste activa ineens ten laste van de winst mogen worden gebracht. Laat dus goed kijken naar de mogelijkheden om deze kosten in beginsel te mogen activeren, door een verschil te maken tussen de fiscale en commerciële balans. Het gaat dus om te waarderen intellectueel eigendom. Het enkel verkopen van uren, ook al hebben deze een innovatief karakter, kwalificeert niet.

Administratie

De regeling van de innovatiebox is in beginsel niet zo complex, maar de wijze van berekenen heeft nogal wat voeten in de aarde. Zorg dat uw (projecten)administratie daarop is ingericht. Een goede omschrijving van de projecten en een vaststelling van de totale voortbrengingskosten maken het verkrijgen van een goedkeurende beschikking vooraf bij de Belastingdienst aanzienlijk eenvoudiger.

Ten aanzien van de opbrengsten hanteert de Belastingdienst modellen die als uitgangspunt dienen om de aan de innovatiebox toe te rekenen opbrengst van het IVA te bepalen.

Rechtsvorm

Het is goed om periodiek eens te kijken naar de rechtsvorm van uw onderneming. Vaak volstaat een eenmanszaak of personenvennootschap, welke leidt tot heffing van inkomstenbelasting. De innovatiebox kan onder andere reden zijn om de rechtsvorm te herzien. Door geruisloos in te brengen, kunt u wellicht nog in 2010 gebruik maken van de innovatiebox. Het is dan wel zaak om vóór 30 september een getekende intentieverklaring te laten registeren. Wij zijn u daarbij graag van dienst.


Meer weten van innovatiebox

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte